ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ สพป. เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน