ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน