งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ณ จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันกอง อาคาร 6 ชั้น 3 7 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันกอง อาคาร 6 ชั้น 3 7 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันกอง อาคาร 6 ชั้น 3 7 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันกอง อาคาร 6 ชั้น 1 7 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันกอง อาคาร 6 ชั้น 1 7 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันกอง อาคาร 6 ชั้น 2 7 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ห้อง Conference 7 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ห้อง Conference 8 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ห้อง สายน้ำจัน 7 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ห้อง สายน้ำจัน 7 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) หอประชุม 8 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) ศาลาไทย 8 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) ห้อง ดนตรี 8 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันกอง อาคาร 6 ชั้น 2 7 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันกอง อาคาร 6 ชั้น 2 7 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันกอง อาคาร 6 7 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 วัดศรีบุญเรือง ห้อง วิหารวัดศรีบุญเรือง 7 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 วัดศรีบุญเรือง ห้อง วิหารวัดศรีบุญเรือง 7 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นายกิจฤชา สุเตนันต์ 091-4699145
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]