งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ณ จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 เทสโก้โลตัส สาขาแม่จัน ห้อง ลานกีฬา 7 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 เทสโก้โลตัส สาขาแม่จัน ห้อง ลานกีฬา 7 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ห้อง โดมหน้าอาคาร 7 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
-
-
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
-
-
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
-
-
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) ศรีซางปัญญา ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.2 7 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) ศรีซางปัญญา ชั้น 2 ห้อง ห้องป .3 7 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นายกิจฤชา สุเตนันต์ 091-4699145
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]