สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 18 6 4 28 30 2 0 1 32
2 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 13 11 6 30 52 8 14 2 74
3 บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 13 5 4 22 35 14 8 1 57
4 บ้านป่าแดง 11 4 2 17 29 9 8 0 46
5 บ้านป่ายาง 9 6 8 23 24 7 1 0 32
6 บ้านสันติสุข 9 4 0 13 22 7 4 0 33
7 บ้านสันทราย 8 6 2 16 22 4 2 0 28
8 บ้านห้วยไคร้ 5 6 7 18 29 11 11 1 51
9 บ้านพญาไพร 4 7 1 12 17 14 8 2 39
10 สันทราย (พรหมณีวิทยา) 4 2 2 8 16 2 1 0 19
11 บ้านป่าเหมือด 4 1 0 5 4 1 1 0 6
12 บ้านรวมใจ 4 0 1 5 6 1 1 0 8
13 บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 3 5 0 8 15 10 3 2 28
14 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 3 4 1 8 14 5 3 2 22
15 ดรุณราษฎร์วิทยา 3 3 4 10 13 6 2 0 21
16 เชียงแสนอาคาเดมี 3 3 2 8 12 6 1 0 19
17 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 3 2 6 11 17 13 3 2 33
18 บ้านเทอดไทย 3 2 2 7 11 7 3 0 21
19 บ้านสันกอง 3 2 1 6 8 4 1 0 13
20 บ้านสันถนน 3 1 2 6 12 4 1 1 17
21 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 3 0 0 3 9 0 0 1 9
22 บ้านผาเดื่อ 3 0 0 3 5 1 0 0 6
23 บ้านเวียงพาน 2 7 11 20 29 10 1 1 40
24 ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 2 3 3 8 16 15 4 0 35
25 บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย 2 3 1 6 12 6 2 0 20
26 ชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) 2 3 1 6 9 6 3 1 18
27 บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 2 2 1 5 13 8 5 0 26
28 เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 2 2 0 4 7 1 2 0 10
29 แม่แอบวิทยาคม 2 1 2 5 10 7 2 0 19
30 บ้านสันหลวง 2 1 2 5 9 1 2 1 12
31 เอกทวีวิทย์ 2 1 1 4 6 1 0 0 7
32 บ้านปางห้า 2 1 0 3 4 2 0 0 6
33 บ้านสันนา 2 0 2 4 4 2 0 1 6
34 บ้านศรีดอนมูล 2 0 1 3 6 2 1 0 9
35 ราษฎร์พัฒนา 2 0 1 3 3 4 0 1 7
36 บ้านสันติคีรี 1 3 2 6 13 7 2 0 22
37 ผ่านศึกสงเคราะห์2 1 3 1 5 5 6 2 1 13
38 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 1 2 2 5 9 8 0 0 17
39 บ้านมนตรีวิทยา 1 2 1 4 6 6 4 2 16
40 บ้านแม่แพง 1 1 3 5 8 6 3 2 17
41 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 1 1 2 4 10 6 4 1 20
42 บ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล 1 1 2 4 8 1 1 0 10
43 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 1 1 2 4 6 2 1 0 9
44 ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) 1 1 1 3 5 7 3 0 15
45 ไทยรัฐวิทยา 86 1 1 1 3 4 11 2 0 17
46 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 1 1 1 3 3 0 0 0 3
47 พญาไพรไตรมิตร 1 1 0 2 5 9 0 0 14
48 บ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล) 1 1 0 2 4 2 2 2 8
49 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔) 1 1 0 2 4 2 0 2 6
50 บ้านจ้อง 1 1 0 2 4 1 2 1 7
51 บ้านกลาง 1 0 2 3 7 10 6 0 23
52 บ้านปางมะหัน 1 0 2 3 4 1 0 0 5
53 ป่าตึงพิทยานุกูล 1 0 1 2 11 5 3 1 19
54 บ้านห้วยเกี๋ยง 1 0 1 2 4 9 2 1 15
55 รัฐราษฎร์วิทยา 1 0 1 2 4 7 5 1 16
56 บ้านสันบุญเรือง 1 0 0 1 6 3 2 0 11
57 บ้านน้ำจำ 1 0 0 1 6 2 2 0 10
58 บ้านดอนงาม 1 0 0 1 5 7 1 0 13
59 บ้านโป่ง 1 0 0 1 5 3 0 0 8
60 บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) 1 0 0 1 3 7 2 1 12
61 อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1 0 0 1 3 2 0 0 5
62 บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย 1 0 0 1 2 0 1 0 3
63 บ้านฮ่องแฮ่ 1 0 0 1 1 1 1 1 3
64 บ้านถ้ำตชด. 0 3 2 5 7 3 1 1 11
65 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 3 1 4 11 6 2 1 19
66 บ้านเวียงแก้ว 0 3 1 4 5 1 1 0 7
67 บ้านห้วยมะหินฝน 0 3 0 3 7 2 2 2 11
68 บ้านสันโค้ง(แม่จัน) 0 3 0 3 5 5 1 0 11
69 บ้านสบรวก 0 2 3 5 11 5 4 2 20
70 มานิตวิทยา 0 2 2 4 8 3 0 0 11
71 บ้านแม่หม้อ 0 2 2 4 3 3 1 1 7
72 บ้านปางสา 0 2 1 3 5 3 0 0 8
73 ศุภปัญญา 0 2 1 3 3 0 2 0 5
74 บ้านใหม่สามัคคี 0 1 2 3 6 3 2 0 11
75 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 0 1 2 3 5 4 1 0 10
76 บ้านขาแหย่งพัฒนา 0 1 2 3 4 10 1 1 15
77 สามัคคีพัฒนา 0 1 2 3 4 1 0 0 5
78 บ้านห้วยไร่สามัคคี 0 1 1 2 5 2 1 0 8
79 บ้านถ้ำ 0 1 1 2 3 3 2 0 8
80 บ้านแม่ลากเนินทอง 0 1 0 1 6 9 2 1 17
81 บ้านป่าซางนาเงิน 0 1 0 1 5 9 3 0 17
82 บ้านดอย 0 1 0 1 4 4 0 0 8
83 บ้านห้วยอื้น 0 1 0 1 4 2 2 0 8
84 บ้านผาฮี้ 0 1 0 1 4 2 1 0 7
85 บ้านใหม่พัฒนา 0 1 0 1 3 5 3 0 11
86 บ้านกิ่วพร้าว 0 1 0 1 3 2 2 2 7
87 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 0 1 0 1 3 1 1 1 5
88 บ้านแม่คำ 0 1 0 1 1 5 1 0 7
89 อนุบาลดอยหลวง 0 1 0 1 1 2 2 0 5
90 บ้านทุ่งกวาง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
91 บ้านเหมืองแดงน้อย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
92 บ้านสันมะนะ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
93 บ้านแม่สลองใน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
94 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 0 0 2 2 6 13 5 3 24
95 บ้านธารทอง 0 0 2 2 5 7 4 0 16
96 ตชด.บำรุงที่ 87 0 0 2 2 3 1 1 1 5
97 บ้านผาจี 0 0 2 2 3 0 0 0 3
98 บ้านจะตี 0 0 2 2 2 1 2 0 5
99 บ้านห้วยไร่ 0 0 2 2 1 3 0 1 4
100 บ้านป่าบงแม่จัน 0 0 1 1 6 4 1 0 11
101 บ้านสันโค้ง(แม่สาย) 0 0 1 1 4 1 0 0 5
102 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์5 0 0 1 1 3 4 2 2 9
103 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 0 0 1 1 3 4 1 1 8
104 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 0 0 1 1 3 3 1 0 7
105 บ้านพนาสวรรค์ 0 0 1 1 2 3 1 0 6
106 อนุบาลศรีค้ำ 0 0 1 1 2 1 0 1 3
107 บ้านเหมืองแดง 0 0 1 1 1 2 3 0 6
108 บ้านแม่คี-หนองอ้อ 0 0 1 1 0 3 1 2 4
109 บ้านดอยจัน 0 0 1 1 0 2 0 0 2
110 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 0 0 1 1 0 1 0 1 1
111 เทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) 0 0 0 0 8 0 1 0 9
112 สันสลีหลวง-สันนายาว 0 0 0 0 6 2 3 1 11
113 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 0 0 0 0 5 3 1 0 9
114 บ้านห้วยผึ้ง 0 0 0 0 5 2 2 0 9
115 บ้านไร่ 0 0 0 0 4 3 1 0 8
116 บ้านป่าซางงาม 0 0 0 0 3 2 1 0 6
117 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 0 0 0 0 3 1 0 1 4
118 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
119 โยนกวิทยา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
120 บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) 0 0 0 0 2 6 4 0 12
121 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) 0 0 0 0 2 5 3 0 10
122 บ้านทับกุมารทอง 0 0 0 0 2 4 2 0 8
123 เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 0 0 0 0 2 3 4 0 9
124 บ้านใหม่สันติ 0 0 0 0 2 3 2 1 7
125 บ้านขุนแม่บง ตชด. 0 0 0 0 2 3 2 0 7
126 บ้านม่วงคำ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
127 บ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
128 ตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
129 บ้านศรีป่าแดง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
130 บุญพิทักษ์วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
131 บ้านดอยสะโง๊ะ 0 0 0 0 1 5 1 0 7
132 ตชด.บ้านนาโต่(วปรอ.๓๔๔ อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 4 1 1 6
133 บ้านห้วยหยวกป่าโซ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
134 บ้านแหลว-นาล้อม 0 0 0 0 1 3 0 0 4
135 อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 0 0 0 0 1 2 2 1 5
136 บ้านท่าข้าวเปลือก 0 0 0 0 1 2 1 1 4
137 บ้านห้วยหก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
138 บ้านไทรทอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
139 เทศบาล 1 ต้นยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 บ้านหนองแหย่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านแม่เต๋อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านศรีกองงาม 0 0 0 0 0 6 1 0 7
144 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 0 0 0 0 0 2 1 1 3
145 สังวาลย์วิท 8 0 0 0 0 0 2 1 0 3
146 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
147 บ้านสบคำ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
148 บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 0 0 0 0 0 1 1 1 2
149 เทศบาลตำบลบ้านแซว 0 0 0 0 0 1 1 1 2
150 บ้านป่าลัน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
151 บ้านถ้ำปลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 ประชารัฐพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านหนองแว่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
154 เฟื่องฟ้าวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
155 บ้านหนองป่าก่อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
156 กิตติคุณดอยหลวงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 อนุบาลบ้านลูกรัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 186 170 152 508 933 571 250 71 1,754