ประมวลภาพการประชุมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
- ประมวลภาพกิจกรรม -
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ที่ 26 สิหงาคม 2562
ณ ห้องประชุมสายน้ำจัน สพป.เชียงราย เขต 3


 
- ADMIN -
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 15:21 น.