สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงของ 34 17 8 59 73 3 4 0 80
2 บ้านเมืองกาญจน์ 18 10 5 33 36 1 0 0 37
3 ชุมชนบ้านสบเปา 10 7 9 26 33 4 2 4 39
4 ปางหัดสหศาสตร์ 10 5 8 23 24 5 1 2 30
5 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 10 1 1 12 15 3 0 0 18
6 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 9 6 8 23 26 2 2 0 30
7 ขุนขวากพิทยา 7 8 3 18 25 6 0 1 31
8 บรรพตวิทยา 6 0 8 14 15 1 0 0 16
9 บ้านร่องแช่ 5 6 2 13 12 2 0 1 14
10 บ้านตุ้มเหนือ 5 1 1 7 9 0 0 0 9
11 อนุบาลเวียงแก่น 5 1 0 6 10 2 0 0 12
12 บ้านพญาพิภักดิ์ 5 0 0 5 6 1 0 0 7
13 ชุมชนบ้านต้าตลาด 4 5 6 15 17 5 0 0 22
14 ปอวิทยา 4 3 1 8 9 2 1 0 12
15 บ้านกระแล 4 3 1 8 9 0 0 0 9
16 จำไฮบ้านเหล่า 4 2 1 7 11 0 0 0 11
17 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 3 9 8 20 26 7 1 3 34
18 สันทรายงามวิทยา 3 3 3 9 11 0 0 0 11
19 วัดพระเกิดคงคาราม 3 3 1 7 9 1 1 0 11
20 บ้านรักแผ่นดิน 3 3 1 7 7 3 1 0 11
21 บ้านทรายทอง 3 2 3 8 7 1 0 0 8
22 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 3 2 1 6 8 0 1 0 9
23 ไตรมิตรวิทยา 3 2 0 5 8 1 0 0 9
24 ริมโขงวิทยา 3 1 1 5 8 0 1 0 9
25 บ้านห้วยเอียน 3 0 2 5 5 1 0 0 6
26 บ้านม่อนป่ายาง 3 0 0 3 3 1 0 1 4
27 บ้านแผ่นดินทอง 2 4 1 7 9 1 0 0 10
28 บ้านห้วยหาน 2 3 2 7 10 0 1 0 11
29 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 2 2 3 7 11 2 0 0 13
30 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 2 2 2 6 5 4 1 1 10
31 หนองแรดวิทยา 2 1 4 7 11 3 2 1 16
32 บ้านทุ่งนาน้อย 2 1 3 6 11 1 1 0 13
33 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 2 1 1 4 7 0 0 0 7
34 บ้านสองพี่น้อง 2 1 1 4 3 1 1 0 5
35 บ้านชมภู 2 1 0 3 5 3 0 0 8
36 บ้านหวาย 2 0 1 3 7 3 0 0 10
37 บ้านทุ่งโห้ง 2 0 1 3 3 0 0 0 3
38 บ้านป่ารวก 2 0 0 2 3 0 1 0 4
39 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
40 สันสะลีกวิทยา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
41 บ้านเวียงหมอก 1 5 6 12 12 3 1 0 16
42 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 4 1 6 10 5 1 0 16
43 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1 3 1 5 8 1 0 1 9
44 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1 3 0 4 5 1 2 0 8
45 บ้านบุญนาค 1 2 2 5 7 1 2 0 10
46 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1 2 0 3 7 2 0 0 9
47 บ้านเกี๋ยง 1 2 0 3 5 0 0 0 5
48 ศรีดอนไชยวิทยา 1 1 2 4 7 3 0 1 10
49 เพียงหลวง 16 1 1 1 3 5 0 0 0 5
50 บ้านหนองบัวคำ 1 1 1 3 4 2 0 0 6
51 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1 1 1 3 3 2 0 0 5
52 บ้านทุ่งซางดงหลวง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
53 บ้านดอนไชย 1 1 0 2 2 1 0 0 3
54 บ้านผาแล 1 1 0 2 1 0 1 0 2
55 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 1 0 3 4 9 0 4 0 13
56 บ้านปากอิง 1 0 2 3 3 1 0 0 4
57 บ้านขอนซุง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
58 บ้านห้วยคุ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
59 อนุบาลยางฮอม 1 0 0 1 3 1 0 0 4
60 บ้านป่าตึงงาม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
61 บ้านบุญเรือง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
62 บ้านแม่ต๋ำกลาง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
63 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 1 0 0 1 1 1 2 0 4
64 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1 0 1 0 2
65 บ้านทุ่งคำ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
66 บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 บ้านราษฎร์ภักดี 0 5 1 6 9 2 3 1 14
69 บ้านไทยสมบูรณ์ 0 3 1 4 4 0 0 0 4
70 บ้านต้นปล้องแดนเมือง 0 3 0 3 7 6 2 0 15
71 บ้านห้วยไคร้ 0 3 0 3 3 1 0 0 4
72 อนุบาลตาดควัน 0 2 4 6 6 2 0 0 8
73 ลูกรักเชียงของ 0 2 2 4 9 1 2 2 12
74 บ้านห้วยลึก 0 2 2 4 4 2 3 0 9
75 บ้านตีนเป็ด 0 2 2 4 4 2 0 0 6
76 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) 0 2 2 4 4 0 0 0 4
77 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 0 2 1 3 4 1 0 0 5
78 บ้านดอนมหาวัน 0 2 1 3 3 0 0 0 3
79 บ้านสันหลวงสามัคคี 0 2 1 3 3 0 0 0 3
80 วรรณศรวิทยา 0 2 0 2 7 1 2 0 10
81 บ้านท่าข้าม 0 2 0 2 3 1 0 0 4
82 กฤษณาทวีวิทย์ 0 1 2 3 9 3 0 0 12
83 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 0 1 2 3 5 3 0 0 8
84 บ้านทุ่งอ่าง 0 1 2 3 4 1 0 0 5
85 อนุบาลพญาเม็งราย 0 1 1 2 5 6 2 0 13
86 บ้านใหม่โชคชัย 0 1 1 2 3 0 0 0 3
87 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 0 1 0 1 6 1 0 0 7
88 บ้านปล้องตลาด 0 1 0 1 4 0 0 0 4
89 บ้านบ่อแสง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
90 บ้านแม่เปา 0 1 0 1 4 0 0 0 4
91 บ้านห้วยซ้อ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
92 บ้านหลวง 0 1 0 1 2 2 0 1 4
93 บ้านสันทรายมูล 0 1 0 1 1 0 1 0 2
94 บ้านครึ่งใต้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
95 บ้านแจมป๋อง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
96 ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านฟ้าไทยงาม 0 1 0 1 0 0 0 1 0
97 บ้านแก่นวิทยา 0 0 2 2 5 4 1 0 10
98 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 0 0 2 2 3 0 0 0 3
99 บ้านแม่ลอยไร่ 0 0 1 1 6 2 0 0 8
100 เทศบาลตำบลป่าตาล 0 0 1 1 4 1 0 0 5
101 บ้านป่าม่วง 0 0 1 1 3 2 1 0 6
102 บ้านปล้องใต้ 0 0 1 1 3 1 2 0 6
103 บ้านหนองเสา 0 0 1 1 3 1 1 0 5
104 บ้านหลู้ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
105 บ้านม่วงยาย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
106 บ้านดอนดินแดง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
107 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
108 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 0 0 0 0 7 2 5 2 14
109 บ้านต้านาล้อม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
110 บ้านลุงท่าเจริญ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
111 บ้านเวียงหวาย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
112 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 2 0 3 0 5
113 บ้านศรีลานนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
114 บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
115 บ้านหนองเตา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 บ้านตองม่วงชุม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 บ้านเขียะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านใหม่สุขสันต์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 เพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านใหม่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 บ้านก๊อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 ต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 225 193 159 577 806 152 65 24 1,023