สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงของ 33 17 8 58 71 3 4 0 78
2 บ้านเมืองกาญจน์ 13 8 4 25 27 1 0 0 28
3 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 10 1 1 12 15 3 0 0 18
4 ชุมชนบ้านสบเปา 9 6 8 23 29 4 2 4 35
5 ปางหัดสหศาสตร์ 9 5 8 22 23 5 1 2 29
6 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 8 4 8 20 22 2 1 0 25
7 ขุนขวากพิทยา 7 8 2 17 24 5 0 1 29
8 อนุบาลเวียงแก่น 5 1 0 6 9 2 0 0 11
9 บรรพตวิทยา 5 0 8 13 14 1 0 0 15
10 บ้านร่องแช่ 4 5 2 11 10 2 0 1 12
11 ชุมชนบ้านต้าตลาด 4 4 5 13 15 5 0 0 20
12 บ้านกระแล 4 3 1 8 9 0 0 0 9
13 บ้านตุ้มเหนือ 4 1 1 6 6 0 0 0 6
14 บ้านพญาพิภักดิ์ 4 0 0 4 5 1 0 0 6
15 สันทรายงามวิทยา 3 3 3 9 11 0 0 0 11
16 วัดพระเกิดคงคาราม 3 2 1 6 8 1 1 0 10
17 ปอวิทยา 3 2 1 6 7 2 1 0 10
18 ริมโขงวิทยา 3 1 1 5 8 0 1 0 9
19 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 3 1 1 5 7 0 1 0 8
20 ไตรมิตรวิทยา 3 1 0 4 7 1 0 0 8
21 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 2 9 7 18 23 7 1 3 31
22 บ้านห้วยหาน 2 3 2 7 9 0 1 0 10
23 บ้านแผ่นดินทอง 2 3 1 6 8 1 0 0 9
24 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 2 2 2 6 5 4 1 1 10
25 หนองแรดวิทยา 2 1 2 5 9 3 2 1 14
26 บ้านทรายทอง 2 1 2 5 4 1 0 0 5
27 จำไฮบ้านเหล่า 2 1 1 4 7 0 0 0 7
28 บ้านชมภู 2 0 0 2 4 3 0 0 7
29 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 2 0 0 2 4 0 0 0 4
30 บ้านป่ารวก 2 0 0 2 3 0 1 0 4
31 บ้านม่อนป่ายาง 2 0 0 2 2 1 0 1 3
32 บ้านเวียงหมอก 1 5 6 12 12 3 1 0 16
33 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 4 1 6 9 5 1 0 15
34 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1 3 0 4 5 1 2 0 8
35 บ้านบุญนาค 1 2 2 5 7 1 2 0 10
36 บ้านเกี๋ยง 1 2 0 3 5 0 0 0 5
37 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1 1 2 4 5 2 0 0 7
38 ศรีดอนไชยวิทยา 1 1 1 3 6 3 0 1 9
39 เพียงหลวง 16 1 1 1 3 5 0 0 0 5
40 บ้านหนองบัวคำ 1 1 1 3 4 1 0 0 5
41 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1 1 1 3 3 2 0 0 5
42 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 1 0 2 3 8 0 4 0 12
43 บ้านปากอิง 1 0 1 2 2 1 0 0 3
44 บ้านทุ่งโห้ง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
45 บ้านสองพี่น้อง 1 0 1 2 1 1 1 0 3
46 บ้านขอนซุง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
47 บ้านห้วยคุ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
48 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
49 บ้านแม่ต๋ำกลาง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
50 สันสะลีกวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
51 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1 0 1 0 2
52 บ้านทุ่งคำ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
53 บ้านผาแล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านห้วยเอียน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านราษฎร์ภักดี 0 5 1 6 9 2 3 1 14
58 บ้านรักแผ่นดิน 0 3 0 3 4 2 1 0 7
59 บ้านห้วยไคร้ 0 3 0 3 3 1 0 0 4
60 ลูกรักเชียงของ 0 2 2 4 9 1 2 2 12
61 บ้านตีนเป็ด 0 2 2 4 4 2 0 0 6
62 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) 0 2 2 4 4 0 0 0 4
63 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 0 2 1 3 5 1 0 1 6
64 บ้านดอนมหาวัน 0 2 1 3 3 0 0 0 3
65 บ้านไทยสมบูรณ์ 0 2 1 3 3 0 0 0 3
66 วรรณศรวิทยา 0 2 0 2 7 1 2 0 10
67 บ้านต้นปล้องแดนเมือง 0 2 0 2 6 6 2 0 14
68 บ้านท่าข้าม 0 2 0 2 3 1 0 0 4
69 บ้านสันหลวงสามัคคี 0 2 0 2 2 0 0 0 2
70 อนุบาลตาดควัน 0 1 4 5 5 2 0 0 7
71 บ้านทุ่งนาน้อย 0 1 3 4 9 1 1 0 11
72 กฤษณาทวีวิทย์ 0 1 2 3 9 3 0 0 12
73 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 0 1 2 3 5 3 0 0 8
74 อนุบาลพญาเม็งราย 0 1 1 2 5 6 2 0 13
75 บ้านใหม่โชคชัย 0 1 1 2 3 0 0 0 3
76 บ้านห้วยลึก 0 1 1 2 2 2 3 0 7
77 บ้านทุ่งอ่าง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
78 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 0 1 0 1 6 1 0 0 7
79 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 0 1 0 1 4 2 0 0 6
80 บ้านปล้องตลาด 0 1 0 1 4 0 0 0 4
81 บ้านบ่อแสง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
82 บ้านห้วยซ้อ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
83 บ้านหลวง 0 1 0 1 2 1 0 1 3
84 บ้านทุ่งซางดงหลวง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
85 บ้านครึ่งใต้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านดอนไชย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านแจมป๋อง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านฟ้าไทยงาม 0 1 0 1 0 0 0 1 0
89 บ้านแก่นวิทยา 0 0 2 2 5 3 1 0 9
90 บ้านแม่ลอยไร่ 0 0 1 1 6 2 0 0 8
91 บ้านหวาย 0 0 1 1 5 2 0 0 7
92 เทศบาลตำบลป่าตาล 0 0 1 1 4 1 0 0 5
93 บ้านหนองเสา 0 0 1 1 3 1 1 0 5
94 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
95 บ้านหลู้ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
96 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
97 บ้านดอนดินแดง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
98 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
99 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 0 0 0 0 6 2 5 2 13
100 บ้านปล้องใต้ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
101 บ้านป่าม่วง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
102 บ้านลุงท่าเจริญ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
103 บ้านเวียงหวาย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
104 อนุบาลยางฮอม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
105 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 2 0 3 0 5
106 บ้านต้านาล้อม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
107 บ้านป่าตึงงาม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
108 บ้านศรีลานนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
109 บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
110 บ้านแม่เปา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
111 บ้านหนองเตา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
112 บ้านตองม่วงชุม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 บ้านบุญเรือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 บ้านเขียะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 เพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
120 บ้านก๊อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 บ้านใหม่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
122 บ้านสันทรายมูล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
123 ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 ต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 184 164 136 484 694 140 63 24 897