ประกาศข่าว
1. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 และ ม.1-3 แจ้งโรงเรียนที่ส่งโครงงานคณิตประเภทสร้างทฤษฎีป.4-6กับม.1-3 ส่งไฟล์รายงานโครงงานเป็นPDF ให้แก่กรรมการภายในวันอาทิตย์ที่ 27ตุลาคม 2562 เวลา 16.30  ผู้รับผิดชอบ ศน.พงศธร   ช่างปัด ทางเมล์ pong950@gmail.com  เบอร์ 0882604705 หรือ LINEID : pong950
2. การแข่งขันหุ่นยนต์  ขอให้โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ทุกรายการเตรียมสนามแข่งขัน อุปกรณ์สนาม วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการแข่งขันมาในวันแข่งขันหุ่นยนต์ด้วย ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2562
3. หัวข้อการแข่งขันคอมพิวเตอร์ จะแจ้งในวันทำการแข่งขัน 
4. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ขอให้ นำกระดานและอุปกรณ์จับเวลามาด้วย
5. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3  โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์
 
วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 17:42 น.