กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน สิ่งที่ต้องเตรียม
กิจกรรมที่ 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 [ทีม 2 คน]
1. ใช้กระดานขนาด 11x11 ช่อง( เบี้ย 52ตัว)
2. นาฬิกาหรือโทรศัพท์จับเวลาโหลดโปรแกรม Chess clock หรือ scrabble clock มาให้เรียบร้อย
 
กิจกรรมที่ 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3  [ทีม 2 คน]
1.       ใช้กระดานขนาด 15x15 ช่อง( เบี้ย 100 ตัว)
2.       นาฬิกาหรือโทรศัพท์จับเวลาโหลดโปรแกรม Chess clock หรือ scrabble clock มาให้เรียบร้อย

ศน ลักษมณ 0935590017
วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 18:20 น.