เปลี่ยนแปลงห้องแข่งขัน กล่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน].   โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4.  29 ต.ค. 2562.  เวลา  9.00 - 12.00 น.

ศน สุพรรณ.  0987498835 
วันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 06:59 น.