การเปลี่ยนห้องแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน]            โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 1 วิทยาศาสตร์ ห้อง 1           29 ต.ค. 2562              9.00-12.00          
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]            โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 1 วิทยาศาสตร์ ห้อง 1           29 ต.ค. 2562              13.00-16.00
ศน. ชนันชิดา 906146445
วันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 14:20 น.