รูปภาพ ศิลปหัตกรรม สพป.เชียงราย เขต . 4 ครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2562
ศิลปหัตกรรม สพป.ชร. 4 ครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2562
[เตรียมงาน] ศิลปหัตกรรม สพป.ชร. 4 ครั้งที่ 69
https://photos.app.goo.gl/mNFszXVXMPWZWnyt6

[สนามสันสะลีกวิทยา] ศิลปหัตกรรม สพป.ชร. 4 ครั้งที่ 69
https://photos.app.goo.gl/NkPQ115KoxZAYyWE6

[สนามโรงเรียนบ้านสบเปา] ศิลปหัตกรรม สพป.ชร. 4 ครั้งที่ 69
https://photos.app.goo.gl/rHKgSca16rqTjzv29

[สนามโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า] ศิลปหัตกรรม สพป.ชร. 4 ครั้งที่ 69
https://photos.app.goo.gl/Qoy35HBqyztkgF2t5

[สนามโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม] ศิลปหัตกรรม สพป.ชร. 4 ครั้งที่ 69
https://photos.app.goo.gl/y2C6m452SRXfM7Wr5
วันอังคาร ที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:59 น.