สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านลำมะโกรก 17 3 0 20 25 3 4 2 32
2 อนุบาลกำแพงเพชร 12 9 6 27 35 3 3 1 41
3 บ้านหนองหลวง 11 9 5 25 32 13 4 2 49
4 วัดคูยาง 10 11 3 24 31 6 3 2 40
5 สาธิต 9 8 9 26 29 2 2 0 33
6 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 8 0 0 8 9 2 0 0 11
7 บ้านลานหิน 6 1 3 10 11 3 4 1 18
8 อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 6 0 2 8 8 3 0 1 11
9 บ้านลานไผ่ 6 0 1 7 14 9 15 3 38
10 บ้านสุวรรณภูมิ 5 7 0 12 13 12 2 4 27
11 อนุบาลไทรงาม 5 4 5 14 17 5 4 4 26
12 บ้านโนนจั่น 5 2 2 9 15 6 3 2 24
13 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 5 0 0 5 9 5 3 0 17
14 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 4 6 2 12 15 3 1 1 19
15 บ้านโขมงหัก 4 4 2 10 13 6 6 5 25
16 บ้านวังชะโอน 4 3 3 10 16 11 1 1 28
17 บ้านดงซ่อม 4 3 3 10 16 6 5 1 27
18 บ้านโนนใหญ่ 4 0 3 7 7 5 4 1 16
19 บ้านบึงทับแรต 3 4 1 8 9 5 3 3 17
20 สหวิทยาคม 3 3 3 9 16 8 9 0 33
21 บ้านเขาสว่างอารมณ์ 3 3 2 8 9 7 6 2 22
22 เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 3 3 1 7 8 4 3 1 15
23 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 3 2 4 9 10 8 5 1 23
24 บ้านหนองแดน 3 2 1 6 8 3 4 0 15
25 บ้านบ่อแก้ว 3 2 0 5 10 6 3 2 19
26 บ้านวังตะเคียน 3 2 0 5 7 5 1 0 13
27 อ่างทองพัฒนา 3 1 4 8 9 8 7 2 24
28 บ้านโพธิ์พัฒนา 3 1 3 7 14 7 2 3 23
29 บ้านจันทิมา 3 1 2 6 10 6 2 2 18
30 บ้านบึงพิไกร 3 1 1 5 11 3 7 2 21
31 วัฒนราษฎร์ศึกษา 3 1 0 4 7 6 6 3 19
32 อนุบาลธรรมรัตน์ 3 0 3 6 9 4 1 0 14
33 ผินสหราษฎร์พัฒนา 3 0 0 3 7 13 4 1 24
34 เตรียมนนาชาติภู่ขจร 3 0 0 3 3 0 0 0 3
35 ดรุณานุกูลลานกระบือ 2 5 2 9 10 6 1 0 17
36 บ้านเทพนคร 2 4 3 9 9 7 7 1 23
37 บ้านบางลาด 2 2 3 7 6 14 3 1 23
38 บ้านวังทอง 2 1 4 7 12 6 4 5 22
39 บ้านโนนสมบูรณ์ 2 1 1 4 5 1 2 1 8
40 บ้านทุ่งตาพุก 2 1 1 4 4 2 7 2 13
41 ปัทมดรุณวิทย์ 2 1 0 3 7 4 1 2 12
42 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 2 0 0 2 10 4 3 6 17
43 บ้านลานตาบัว 2 0 0 2 6 4 1 0 11
44 บ้านใหม่สามัคคี 2 0 0 2 5 10 6 4 21
45 บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 2 0 0 2 3 3 2 1 8
46 บ้านคลองเมือง 2 0 0 2 3 1 0 1 4
47 บ้านไผ่ตาสุ่ม 2 0 0 2 3 0 2 0 5
48 บ้านทรงธรรม 1 4 2 7 12 8 6 6 26
49 เพ็ชระศึกษา 1 4 1 6 10 3 2 3 15
50 ชุมชนบ้านเขาแก้ว 1 3 2 6 10 5 2 3 17
51 เจริญสุขอุดมวิทยา 1 3 1 5 6 1 4 1 11
52 วัดกัลปพฤกษ์ 1 2 4 7 9 8 5 1 22
53 บ้านพรานกระต่าย 1 2 3 6 12 9 1 5 22
54 บ้านปลักไม้ดำ 1 2 0 3 3 2 3 1 8
55 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 1 2 0 3 3 1 0 0 4
56 สิริแก้วเจริญ 1 2 0 3 2 7 2 1 11
57 เทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 1 1 3 5 8 6 4 1 18
58 บ้านเกาะน้ำโจน 1 1 2 4 8 6 1 3 15
59 นารีราษฎร์สามัคคี 1 1 1 3 5 3 2 1 10
60 บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 1 1 1 3 4 3 2 0 9
61 บ้านหนองโสน 1 1 1 3 2 6 8 5 16
62 บ้านดาดทองเจริญ 1 1 0 2 5 2 1 2 8
63 บ้านหนองปากดง 1 1 0 2 5 2 0 0 7
64 บ้านคลองใหญ่ใต้ 1 1 0 2 5 1 0 0 6
65 บ้านคุยแขวน 1 1 0 2 2 2 0 0 4
66 บ้านมอสมบัติ 1 1 0 2 2 0 2 1 4
67 บ้านสุรเดชสามัคคี 1 1 0 2 2 0 1 0 3
68 บ้านทุ่งมหาชัย 1 0 2 3 6 6 13 3 25
69 บ้านหนองขาม 1 0 2 3 5 1 6 3 12
70 หนองลวกราษฎร์บำรุง 1 0 1 2 5 8 3 3 16
71 บ้านทุ่งรวงทอง 1 0 1 2 5 3 2 0 10
72 บ้านบึงมาลย์ 1 0 1 2 3 1 1 1 5
73 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 1 5 6 3 6 14
74 บ้านคุยป่ายาง 1 0 0 1 4 1 1 1 6
75 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 1 0 0 1 4 1 0 0 5
76 บ้านพานทอง 1 0 0 1 4 0 0 2 4
77 บ้านดงตาจันทร์ 1 0 0 1 3 3 1 0 7
78 ประชารัฐพัฒนา 1 0 0 1 2 3 0 0 5
79 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 1 0 0 1 2 2 0 2 4
80 บ้านไทยทวี 1 0 0 1 2 1 1 0 4
81 บ้านโนนสมอ 1 0 0 1 2 0 2 0 4
82 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 1 0 0 1 1 3 0 0 4
83 บ้านชัยภูมิ 0 4 0 4 9 10 9 1 28
84 บ้านประดาเจ็ดรัง 0 3 1 4 8 7 3 1 18
85 บ้านเกาะรากเสียด 0 3 1 4 7 11 6 1 24
86 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 0 2 1 3 4 4 2 0 10
87 บ้านโนนม่วง 0 2 1 3 3 0 1 0 4
88 บ้านเกศกาสร 0 2 0 2 9 7 3 1 19
89 บ้านปางขนุน 0 2 0 2 2 4 3 3 9
90 บ้านศรีไกรลาศ 0 2 0 2 2 1 0 0 3
91 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 0 1 3 4 6 3 1 4 10
92 บ้านท่าไม้ 0 1 2 3 7 7 8 0 22
93 บ้านลานกระทิง 0 1 2 3 6 2 1 0 9
94 บ้านตอรัง 0 1 2 3 5 3 1 1 9
95 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 0 1 2 3 4 4 4 3 12
96 บ้านบ่อสามแสน 0 1 1 2 6 5 6 7 17
97 อนุบาลลานกระบือ 0 1 1 2 5 3 4 0 12
98 วัฒนศิริวิทยา 0 1 1 2 5 0 0 0 5
99 บ้านเขาวังเยี่ยม 0 1 1 2 1 3 2 3 6
100 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 0 1 0 1 8 7 3 0 18
101 เทศบาลลานกระบือ 0 1 0 1 6 4 2 1 12
102 บ้านหนองรี 0 1 0 1 4 0 0 0 4
103 บ้านหนองคล้า 0 1 0 1 3 1 0 1 4
104 บ้านไร่ลำปาง 0 1 0 1 3 0 2 0 5
105 บ้านเกาะพิมูล 0 1 0 1 3 0 0 0 3
106 บ้านห้วยน้ำใส 0 1 0 1 2 4 7 0 13
107 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 0 1 0 1 2 3 1 1 6
108 บ้านใหม่พัฒนา 0 1 0 1 2 2 6 0 10
109 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 0 1 0 1 2 1 2 0 5
110 ห้วยใหญ่ยางงาม 0 1 0 1 2 1 0 0 3
111 บ้านวังไม้แดง 0 1 0 1 1 2 1 1 4
112 บ้านลานช้างท่าว 0 1 0 1 1 1 1 0 3
113 บ้านทุ่งเศรษฐี 0 1 0 1 1 1 0 1 2
114 บ้านแคทอง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
115 เทศบาลช่องลม 0 1 0 1 1 0 1 0 2
116 บ้านหนองจิก 0 1 0 1 0 2 1 0 3
117 ตรีจุฬาศึกษา 0 0 2 2 4 8 4 1 16
118 วัฒนาปัญญานุสรณ์ 0 0 2 2 4 7 1 1 12
119 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 0 0 2 2 3 3 2 3 8
120 บ้านเขาน้ำเพชร 0 0 2 2 3 3 0 0 6
121 บ้านโนนโก 0 0 1 1 6 2 2 0 10
122 บ้านท่าเสากระโดง 0 0 1 1 5 3 2 0 10
123 บ้านไร่ดง 0 0 1 1 5 2 0 0 7
124 บ้านเนินกรอย 0 0 1 1 4 6 6 2 16
125 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 0 0 1 1 4 1 2 1 7
126 บ้านเขาคีริส 0 0 1 1 4 0 0 2 4
127 บ้านวังประดา 0 0 1 1 3 5 2 3 10
128 บ้านทุ่งน้ำตก 0 0 1 1 3 5 0 0 8
129 บ้านลานทอง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
130 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 0 0 1 1 2 6 3 1 11
131 บ้านประชาสุขสันต์ 0 0 1 1 2 3 6 2 11
132 บ้านวังมะค่า 0 0 1 1 2 3 1 3 6
133 บ้านลานสะเดา 0 0 1 1 2 2 1 1 5
134 บ้านหนองมะเกาะ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
135 บ้านหนองตากล้า 0 0 1 1 2 1 0 1 3
136 บ้านวังตะแบก 0 0 1 1 2 0 0 1 2
137 บ้านคลองห้วยยั้ง 0 0 1 1 1 2 2 1 5
138 บ้านหนองแขม 0 0 1 1 1 2 0 0 3
139 บ้านหนองสะแก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
140 สาธิตวัดพระบรมธาตุ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
141 บ้านเกาะสะบ้า 0 0 1 1 0 2 2 0 4
142 บ้านวังโบสถ์ 0 0 0 0 5 1 4 1 10
143 บ้านหนองหัววัว 0 0 0 0 4 5 1 0 10
144 บ้านหนองไม้กอง 0 0 0 0 4 4 1 0 9
145 บ้านคุยประดู่ 0 0 0 0 3 4 1 2 8
146 บ้านทุ่งสวน 0 0 0 0 3 2 2 0 7
147 บ้านหนองละมั่งทอง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
148 บ้านไร่ 0 0 0 0 2 4 0 0 6
149 นิยมราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 2 3 2 0 7
150 บ้านสระสิงห์โต 0 0 0 0 2 2 4 3 8
151 บ้านป่าถั่ว 0 0 0 0 2 2 3 2 7
152 บ้านใหม่สามัคคี (ไทรงาม) 0 0 0 0 2 1 1 0 4
153 วัดราษฎร์เจริญพร 0 0 0 0 2 1 1 0 4
154 บ้านน้ำดิบมะพร้าว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
155 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
156 อนุบาลพรานกระต่าย 0 0 0 0 1 5 1 4 7
157 บ้านทุ่งมหาศาล 0 0 0 0 1 5 1 1 7
158 บ้านวังน้ำขาว 0 0 0 0 1 4 2 0 7
159 หนองบัวราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 3 2 1 6
160 บ้านวังโขน 0 0 0 0 1 3 1 0 5
161 บ้านใหม่เขานิยม 0 0 0 0 1 3 0 1 4
162 บ้านไตรตรึงษ์ 0 0 0 0 1 2 3 1 6
163 บ้านหนองหญ้ามุ้ง 0 0 0 0 1 2 3 0 6
164 บ้านคุยมะม่วง 0 0 0 0 1 2 0 2 3
165 บ้านแก้วสุวรรณ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
166 บ้านอินทรานุสรณ์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
167 บ้านเก่า 0 0 0 0 1 2 0 0 3
168 บ้านท่าเสลี่ยง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
169 บ้านนาบ่อคำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
170 บ้านหงษ์ทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
171 บ้านหนองทอง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
172 บ้านแม่บัว 0 0 0 0 1 0 1 1 2
173 บ้านคลองสีนวล 0 0 0 0 1 0 1 0 2
174 บ้านคุยบ้านโอง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
175 วัดอรัญญิกาวาสน์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 อนุบาลหฤทัยปิตุมาตา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 คลองใหญ่วิทยา 0 0 0 0 0 6 3 1 9
178 บ้านวังชมภู 0 0 0 0 0 5 1 4 6
179 ปราสาทอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 4 5 2 9
180 บ้านบึงลูกนก 0 0 0 0 0 4 1 1 5
181 บ้านอาชานุสรณ์ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
182 บ้านหนองหัวควาย 0 0 0 0 0 3 3 1 6
183 บ้านลานดอกไม้ 0 0 0 0 0 3 1 1 4
184 บ้านนาป่าแดง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
185 บ้านมะเดื่อชุมพร 0 0 0 0 0 3 0 2 3
186 บ้านเด่นพระ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
187 บ้านท่านา 0 0 0 0 0 2 2 1 4
188 บ้านหัวยาง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
189 บ้านปรือพันไถ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
190 บ้านวังเฉลียง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
191 บ้านสมอโคน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
192 หนองแขมประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
193 วรนาถวิทยากำแพงเพชร 0 0 0 0 0 1 2 0 3
194 บ้านจิกลาด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
195 บ้านบ่อตาโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
196 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
197 ยั่งยืนราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
198 บ้านหนองทราย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
199 บ้านไทรย้อย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
200 อนุบาลอุทิศศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
201 บ้านทรายทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
202 บ้านหร่ายการ้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
203 อนุบาลสมนึก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
204 บ้านบึงกระดาน 0 0 0 0 0 0 2 1 2
205 บ้านหนองเต่าสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
206 กาญจนะศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
207 บ้านคลองเรือ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
208 บ้านใหม่สามัคคี (ลานกระบือ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
209 วัดโพธาราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
210 ยอดประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
211 บ้านคุยป่ารัง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
212 บ้านจิกคันช้อน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
213 บ้านหนองวัวดำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 234 192 164 590 972 674 433 230 2,079