สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลกำแพงเพชร 12 9 6 27 35 3 3 1 41
2 บ้านลำมะโกรก 12 1 0 13 18 3 4 2 25
3 สาธิต 9 8 9 26 29 2 2 0 33
4 บ้านหนองหลวง 9 8 5 22 29 12 4 2 45
5 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 7 0 0 7 8 2 0 0 10
6 อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 6 0 2 8 8 3 0 1 11
7 บ้านลานไผ่ 6 0 1 7 14 9 15 3 38
8 วัดคูยาง 5 7 3 15 22 4 2 2 28
9 บ้านสุวรรณภูมิ 5 7 0 12 13 12 2 4 27
10 อนุบาลไทรงาม 5 4 5 14 17 5 4 4 26
11 บ้านโนนจั่น 5 2 2 9 15 6 3 2 24
12 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 5 0 0 5 9 5 3 0 17
13 บ้านโขมงหัก 4 4 2 10 13 6 6 5 25
14 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 4 4 2 10 13 3 1 1 17
15 บ้านโนนใหญ่ 4 0 2 6 6 5 4 1 15
16 บ้านวังชะโอน 3 3 2 8 14 11 1 0 26
17 บ้านเขาสว่างอารมณ์ 3 3 2 8 9 7 6 2 22
18 เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 3 3 1 7 8 4 3 1 15
19 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 3 2 4 9 10 8 5 1 23
20 บ้านบ่อแก้ว 3 2 0 5 10 6 3 2 19
21 บ้านวังตะเคียน 3 2 0 5 7 5 1 0 13
22 บ้านโพธิ์พัฒนา 3 1 3 7 14 7 2 3 23
23 บ้านลานหิน 3 1 3 7 7 3 4 1 14
24 บ้านจันทิมา 3 1 2 6 10 6 2 2 18
25 บ้านบึงพิไกร 3 1 1 5 11 3 7 2 21
26 บ้านหนองแดน 3 1 1 5 7 3 4 0 14
27 วัฒนราษฎร์ศึกษา 3 1 0 4 7 6 6 3 19
28 อนุบาลธรรมรัตน์ 3 0 3 6 9 4 1 0 14
29 เตรียมนนาชาติภู่ขจร 3 0 0 3 3 0 0 0 3
30 ดรุณานุกูลลานกระบือ 2 5 2 9 10 6 1 0 17
31 สหวิทยาคม 2 3 1 6 13 7 7 0 27
32 บ้านดงซ่อม 2 2 3 7 13 6 5 1 24
33 บ้านบางลาด 2 2 3 7 6 14 3 1 23
34 บ้านวังทอง 2 1 4 7 12 6 4 5 22
35 บ้านโนนสมบูรณ์ 2 1 1 4 5 1 2 1 8
36 ปัทมดรุณวิทย์ 2 1 0 3 7 4 1 2 12
37 บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 2 0 0 2 3 3 2 1 8
38 บ้านคลองเมือง 2 0 0 2 3 1 0 0 4
39 บ้านไผ่ตาสุ่ม 2 0 0 2 3 0 2 0 5
40 บ้านทรงธรรม 1 4 2 7 12 8 6 6 26
41 เพ็ชระศึกษา 1 4 1 6 10 3 2 3 15
42 ชุมชนบ้านเขาแก้ว 1 3 2 6 10 5 2 3 17
43 บ้านบึงทับแรต 1 3 1 5 6 5 3 3 14
44 เจริญสุขอุดมวิทยา 1 3 1 5 6 1 4 1 11
45 บ้านพรานกระต่าย 1 2 3 6 12 9 1 5 22
46 บ้านเทพนคร 1 2 2 5 5 6 7 1 18
47 สิริแก้วเจริญ 1 2 0 3 2 7 2 1 11
48 เทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 1 1 3 5 8 6 4 1 18
49 บ้านเกาะน้ำโจน 1 1 2 4 8 6 1 3 15
50 อ่างทองพัฒนา 1 1 2 4 4 7 7 2 18
51 บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 1 1 1 3 4 3 2 0 9
52 บ้านทุ่งตาพุก 1 1 1 3 3 2 7 2 12
53 บ้านดาดทองเจริญ 1 1 0 2 5 2 1 2 8
54 บ้านหนองปากดง 1 1 0 2 5 2 0 0 7
55 บ้านคลองใหญ่ใต้ 1 1 0 2 5 1 0 0 6
56 บ้านคุยแขวน 1 1 0 2 2 2 0 0 4
57 บ้านมอสมบัติ 1 1 0 2 2 0 2 1 4
58 บ้านหนองโสน 1 1 0 2 1 6 8 5 15
59 บ้านทุ่งมหาชัย 1 0 2 3 6 6 13 3 25
60 บ้านหนองขาม 1 0 2 3 5 1 6 3 12
61 บ้านทุ่งรวงทอง 1 0 1 2 5 3 2 0 10
62 บ้านบึงมาลย์ 1 0 1 2 3 1 1 1 5
63 ผินสหราษฎร์พัฒนา 1 0 0 1 5 12 4 1 21
64 หนองลวกราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 5 7 3 3 15
65 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 1 5 6 3 6 14
66 บ้านลานตาบัว 1 0 0 1 5 4 1 0 10
67 บ้านใหม่สามัคคี 1 0 0 1 4 10 6 4 20
68 บ้านคุยป่ายาง 1 0 0 1 4 1 1 1 6
69 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 1 0 0 1 4 1 0 0 5
70 บ้านพานทอง 1 0 0 1 4 0 0 2 4
71 บ้านดงตาจันทร์ 1 0 0 1 3 3 1 0 7
72 ประชารัฐพัฒนา 1 0 0 1 2 3 0 0 5
73 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 1 0 0 1 2 2 0 2 4
74 บ้านไทยทวี 1 0 0 1 2 1 1 0 4
75 บ้านโนนสมอ 1 0 0 1 2 0 2 0 4
76 บ้านประดาเจ็ดรัง 0 3 1 4 8 7 3 1 18
77 บ้านเกาะรากเสียด 0 3 1 4 7 11 6 1 24
78 วัดกัลปพฤกษ์ 0 2 2 4 5 8 5 1 18
79 บ้านโนนม่วง 0 2 1 3 3 0 1 0 4
80 บ้านชัยภูมิ 0 2 0 2 9 8 9 1 26
81 บ้านเกศกาสร 0 2 0 2 9 7 1 1 17
82 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 0 2 0 2 3 4 2 0 9
83 บ้านศรีไกรลาศ 0 2 0 2 2 1 0 0 3
84 บ้านท่าไม้ 0 1 2 3 7 7 8 0 22
85 บ้านตอรัง 0 1 2 3 5 3 1 1 9
86 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 0 1 2 3 4 4 4 3 12
87 อนุบาลลานกระบือ 0 1 1 2 5 3 4 0 12
88 บ้านลานกระทิง 0 1 1 2 5 1 0 0 6
89 วัฒนศิริวิทยา 0 1 1 2 5 0 0 0 5
90 นารีราษฎร์สามัคคี 0 1 1 2 4 3 2 1 9
91 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 0 1 0 1 8 7 3 0 18
92 เทศบาลลานกระบือ 0 1 0 1 6 4 2 1 12
93 บ้านหนองรี 0 1 0 1 4 0 0 0 4
94 บ้านหนองคล้า 0 1 0 1 3 1 0 1 4
95 บ้านไร่ลำปาง 0 1 0 1 3 0 2 0 5
96 บ้านเกาะพิมูล 0 1 0 1 3 0 0 0 3
97 บ้านห้วยน้ำใส 0 1 0 1 2 4 7 0 13
98 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 0 1 0 1 2 3 1 1 6
99 บ้านใหม่พัฒนา 0 1 0 1 2 2 6 0 10
100 บ้านปลักไม้ดำ 0 1 0 1 2 1 3 1 6
101 ห้วยใหญ่ยางงาม 0 1 0 1 2 1 0 0 3
102 บ้านปางขนุน 0 1 0 1 1 4 3 3 8
103 บ้านวังไม้แดง 0 1 0 1 1 2 1 1 4
104 บ้านลานช้างท่าว 0 1 0 1 1 1 1 0 3
105 บ้านทุ่งเศรษฐี 0 1 0 1 1 1 0 1 2
106 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
107 บ้านแคทอง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
108 บ้านสุรเดชสามัคคี 0 1 0 1 1 0 1 0 2
109 เทศบาลช่องลม 0 1 0 1 1 0 1 0 2
110 บ้านหนองจิก 0 1 0 1 0 2 1 0 3
111 วัฒนาปัญญานุสรณ์ 0 0 2 2 4 7 1 1 12
112 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 0 0 2 2 3 2 2 3 7
113 บ้านโนนโก 0 0 1 1 6 2 2 0 10
114 บ้านไร่ดง 0 0 1 1 5 2 0 0 7
115 ตรีจุฬาศึกษา 0 0 1 1 4 7 4 1 15
116 บ้านเนินกรอย 0 0 1 1 4 6 6 2 16
117 บ้านบ่อสามแสน 0 0 1 1 4 5 5 7 14
118 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 0 0 1 1 4 1 2 1 7
119 บ้านเขาคีริส 0 0 1 1 4 0 0 2 4
120 บ้านวังประดา 0 0 1 1 3 5 2 3 10
121 บ้านทุ่งน้ำตก 0 0 1 1 3 5 0 0 8
122 บ้านลานทอง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
123 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 0 0 1 1 2 6 3 1 11
124 บ้านประชาสุขสันต์ 0 0 1 1 2 3 6 2 11
125 บ้านวังมะค่า 0 0 1 1 2 3 1 3 6
126 บ้านเขาน้ำเพชร 0 0 1 1 2 3 0 0 5
127 บ้านลานสะเดา 0 0 1 1 2 2 1 1 5
128 บ้านหนองมะเกาะ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
129 บ้านหนองตากล้า 0 0 1 1 2 1 0 1 3
130 บ้านวังตะแบก 0 0 1 1 2 0 0 1 2
131 บ้านคลองห้วยยั้ง 0 0 1 1 1 2 2 1 5
132 บ้านหนองแขม 0 0 1 1 1 2 0 0 3
133 บ้านหนองสะแก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
134 สาธิตวัดพระบรมธาตุ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
135 บ้านเขาวังเยี่ยม 0 0 1 1 0 3 2 3 5
136 บ้านเกาะสะบ้า 0 0 1 1 0 2 2 0 4
137 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 0 0 0 0 8 4 3 6 15
138 บ้านวังโบสถ์ 0 0 0 0 5 1 4 1 10
139 บ้านหนองหัววัว 0 0 0 0 4 5 1 0 10
140 บ้านหนองไม้กอง 0 0 0 0 4 4 1 0 9
141 บ้านคุยประดู่ 0 0 0 0 3 4 1 2 8
142 บ้านทุ่งสวน 0 0 0 0 3 2 2 0 7
143 บ้านท่าเสากระโดง 0 0 0 0 3 2 1 0 6
144 บ้านหนองละมั่งทอง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
145 บ้านไร่ 0 0 0 0 2 4 0 0 6
146 นิยมราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 2 3 2 0 7
147 บ้านสระสิงห์โต 0 0 0 0 2 2 4 3 8
148 บ้านป่าถั่ว 0 0 0 0 2 2 3 2 7
149 บ้านใหม่สามัคคี (ไทรงาม) 0 0 0 0 2 1 1 0 4
150 วัดราษฎร์เจริญพร 0 0 0 0 2 1 1 0 4
151 บ้านน้ำดิบมะพร้าว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
152 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
153 อนุบาลพรานกระต่าย 0 0 0 0 1 5 1 4 7
154 บ้านวังน้ำขาว 0 0 0 0 1 4 2 0 7
155 หนองบัวราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 3 2 1 6
156 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 0 0 0 0 1 3 1 4 5
157 บ้านวังโขน 0 0 0 0 1 3 1 0 5
158 บ้านใหม่เขานิยม 0 0 0 0 1 3 0 1 4
159 บ้านไตรตรึงษ์ 0 0 0 0 1 2 3 1 6
160 บ้านหนองหญ้ามุ้ง 0 0 0 0 1 2 3 0 6
161 บ้านคุยมะม่วง 0 0 0 0 1 2 0 2 3
162 บ้านแก้วสุวรรณ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
163 บ้านอินทรานุสรณ์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
164 บ้านเก่า 0 0 0 0 1 2 0 0 3
165 บ้านท่าเสลี่ยง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
166 บ้านนาบ่อคำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
167 บ้านหงษ์ทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
168 บ้านหนองทอง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
169 บ้านแม่บัว 0 0 0 0 1 0 1 1 2
170 บ้านคลองสีนวล 0 0 0 0 1 0 1 0 2
171 บ้านคุยบ้านโอง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
172 วัดอรัญญิกาวาสน์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 อนุบาลหฤทัยปิตุมาตา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 คลองใหญ่วิทยา 0 0 0 0 0 6 3 1 9
175 บ้านวังชมภู 0 0 0 0 0 5 1 4 6
176 ปราสาทอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 4 5 2 9
177 บ้านบึงลูกนก 0 0 0 0 0 4 1 1 5
178 บ้านทุ่งมหาศาล 0 0 0 0 0 4 1 1 5
179 บ้านอาชานุสรณ์ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
180 บ้านหนองหัวควาย 0 0 0 0 0 3 3 1 6
181 บ้านลานดอกไม้ 0 0 0 0 0 3 1 1 4
182 บ้านนาป่าแดง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
183 บ้านมะเดื่อชุมพร 0 0 0 0 0 3 0 2 3
184 บ้านเด่นพระ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
185 บ้านท่านา 0 0 0 0 0 2 2 1 4
186 บ้านหัวยาง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
187 บ้านปรือพันไถ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
188 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
189 บ้านสมอโคน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
190 หนองแขมประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
191 วรนาถวิทยากำแพงเพชร 0 0 0 0 0 1 2 0 3
192 บ้านจิกลาด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
193 บ้านบ่อตาโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
194 บ้านวังเฉลียง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
195 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
196 ยั่งยืนราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
197 บ้านหนองทราย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
198 บ้านไทรย้อย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
199 อนุบาลอุทิศศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
200 บ้านทรายทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
201 บ้านหร่ายการ้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
202 อนุบาลสมนึก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
203 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
204 บ้านบึงกระดาน 0 0 0 0 0 0 2 1 2
205 กาญจนะศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
206 บ้านคลองเรือ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
207 บ้านหนองเต่าสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
208 บ้านใหม่สามัคคี (ลานกระบือ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
209 วัดโพธาราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
210 ยอดประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
211 บ้านคุยป่ารัง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
212 บ้านจิกคันช้อน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
213 บ้านหนองวัวดำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 196 169 145 510 889 656 423 228 1,968