เรื่อง การเพิ่มรูป/อัพโหลดภาพ และ การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าประกวดแข่งขัน (นักเรียน/ครู)
1.วิธีการเพิ่มรูปในบัตรประจำตัว 
2.วิธีการพิมพ์บัตรประจำตัว 
วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 01:52 น.