ประกาศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
angelประกาศหัวข้อ angel
หัวข้อจับสลาก การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-
การแข่งขันพูดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ป.1-3 และ ป.4-6   
มีหัวข้อให้จับสลากดังนี้ 
1.Myself
2.My family
3.My school


หัวข้อจับสลาก การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-3
ระดับชั้น ม.1-3  หัวข้อ
1. Why do you love your parents?
2. What do you proud about yourself?
3. Why do you love your school?กิจกรรม ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด)  enlightened
อุปกรณ์ในการแข่งขัน
      ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง
ได้แก่ กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน, แป้นวางเบี้ย, ตัวเบี้ย และเบี้ยสำรอง(กรณีตัวเบี้ยหาย)  และนาฬิกาหรือโทรศัพท์ที่มีแอพพลิเคชั่นจับเวลา โดยให้โหลดนาฬิกาแบบสลับเปลี่ยน Switch Toggle หรือ Chess Clock (ดูในเกณฑ์การแข่งขัน)
winkสำหรับระดับประถมศึกษา ใช้อุปกรณ์การแข่งขันรุ่นประถมศึกษา กระดานขนาด 11x11 ช่อง (เบี้ย 52 ตัว)
winkระดับมัธยมศึกษา ใช้อุปกรณ์การแข่งขันรุ่นมาตรฐาน กระดานขนาด 15x15 ช่อง (เบี้ย 100 ตัว)  โดยทำสัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือเขียนชื่อโรงเรียนให้เรียบร้อยเพื่อใช้ในการแข่งขัน
วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 19:53 น.