ประกาศเพิ่มเติมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ประกาศ เปลี่ยนสถานที่ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6  (วัน/เวลา เดิม)
สถานที่เดิม เป็น อาคารกรุณา 
เปลี่ยนเป็น อาคาร 4 อุเบกขา ห้อง วิทยาศาสตร์ 1 และ วิทยาศษสตร์ 2


mailmail ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน กิจกรรม Science Show ระดับชั้น ม.1-3
ตารางเดิมเป็น วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น.
ตารางใหม่  เป็น วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ รร.วัดคูยาง

หากมีข้อสงสัย
กรุณาติดต่อ ศน.ทิพวรรณ สุวรรณ  โทร 064-9159939
วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 11:23 น.