ประกาศกลุ่มการศึกษาปฐมวัย

หัวข้อเรื่อง การประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ปีการศึกษา 2562
กลุ่มปฐมวัย 
1. ธรรมชาติแสนสวย
2.โรงเรียนของหนู
3. ชุมชนของเรา
4. กำแพงเพชรบ้านเรา
5. ตามรอยพ่อหลวง


หมายเหตุ
ใช้หัวข้อเรื่องเดียวกัน ทั้งในรายการ
1) การปั้นดินน้ำมัน
2) การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
ในวันแข่งขันฯ (28 ก.ย. 62) จะมีตัวแทนนักเรียน”รายการละ 1 คน” เป็นผู้จับสลาก
หัวข้อเรื่อง สำหรับใช้ในการแข่งขันฯ ต่อไป
***รายงานตัวตั้งแต่เวลา 8.00- 8.30 น.***
บริเวณโดมข้างหอประชุม รร.อนุบาลกำแพงเพชร

วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 19:39 น.