ประกาศด่วนจากจากสาระฯ คอมพิวเตอร์
ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม ต้องดำเนินการ ดังนี้
1. โปรแกรมทุกโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันให้เตรียมใส่ "แผ่น CD/DVD" มาเท่านั้น 
2. นำ ไมโครโฟน พร้อม หูฟัง มาเอง
3. ต้องมาติดตั้งโปรแกรม ก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง


 
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ศน.ธัญณัฏฐ์นรี ศรีพัก โทร  088-0466556
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 12:22 น.