เรื่อง ขอเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู, ขอแก้ไขชื่อ-นามสกุล, ขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน, ขอประท้วงผลการแข่งขัน
ให้ยึดตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

1. ดาวน์โหลดเอกสารขอเปลี่ยนตัวนักเรียน  (ไฟล์ PDF) (ไฟล์ Word)
2. ดาวน์โหลดเอกสารขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน  (ไฟล์ PDF) (ไฟล์ Word)
3. ดาวน์โหลดเอกสารขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน(ครู/นักเรียน)  (ไฟล์ PDF) (ไฟล์ Word)
4. ดาวน์โหลดเอกสารขอแก้ไขชื่อ-นามสกุล ผิด  (ไฟล์ PDF) (ไฟล์ Word)
5. ดาวน์โหลดเอกสารขอประท้วงผลการตัดสิน  (ไฟล์ PDF) (ไฟล์ Word)

 
วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 22:38 น.