สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 10 ทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 1 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง กำแพงเพชร 62120 นายเอนก จาดดำ https://goo.gl/maps/1Yg3T1WzccwyqXfk8 816055925
2 เทศบาลตำบลท่าพุทรา 54 หมู่ที่ 3 ตำบล ท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง กำแพงเพชร 62120 นายจักรี คชภูมิ https://goo.gl/maps/iUFshcSaHgq5gcAr9 831677804
3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ทางหลวงหมายเลข 1 พหลโยธิน โค้งวิไล ตำบลคลองน้ำเย็น อำเภอคลองขลุง กำแพงเพชร 62120 นายเมธี นาคบัณฑิต https://goo.gl/maps/BHF2P2GSN4zs3GEX9 856513734
4 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 928 ซอย พหลโยธิน ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง กำแพงเพชร 62120 นายรังสรรค์ แสงแก้ว https://goo.gl/maps/FNZnofdz9bzvY3YY8 956302897
5 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ตำบล ท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง กำแพงเพชร 62120 นายอำนวย ชูปัน https://goo.gl/maps/yRFzatG7rBtN5EGK6 897023833

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ 0897037953
นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ ศึกษานิเทศก์ 0988269426
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]