งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 16
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน .......... พ.ศ. 2564

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวังไทร ห้อง ป.1 23 พ.ย. 2562 09-.00-11.00 น. รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังไทร ห้อง ป.2 23 พ.ย. 2562 09-.00-11.00 น. รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังไทร ห้อง ป.3 23 พ.ย. 2562 09-.00-11.00 น. รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังไทร ห้อง หอประชุม 23 พ.ย. 2562 09-.00 น.เป็นต้นไป ส่งเล่มล่วงหน้า ภายในวันที่ 18 พ.ย.ที่ ศน.ธันย์จิรา
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังไทร ห้อง หอประชุม 23 พ.ย. 2562 09-.00 น.เป็นต้นไป ส่งเล่มล่วงหน้า ภายในวันที่ 18 พ.ย.ที่ ศน.ธันย์จิรา
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังไทร ห้อง หอประชุม 23 พ.ย. 2562 09-.00 น.เป็นต้นไป ส่งเล่มล่วงหน้า ภายในวันที่ 18 พ.ย.ที่ ศน.ธันย์จิรา
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังไทร ห้อง หอประชุม 23 พ.ย. 2562 09-.00 น.เป็นต้นไป ส่งเล่มล่วงหน้า ภายในวันที่ 18 พ.ย.ที่ ศน.ธันย์จิรา
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังไทร ห้อง ห้อง ICT 23 พ.ย. 2562 09-.00-11.30 น. สนามการแข่งขันเป็นผู้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังไทร ห้อง ห้อง ICT 23 พ.ย. 2562 09-.00-11.30 น. สนามการแข่งขันเป็นผู้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวังไทร ห้อง ป.4 23 พ.ย. 2562 09-.00 น.เป็นต้นไป
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังไทร ห้อง ป.5 23 พ.ย. 2562 09-.00 น.เป็นต้นไป
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังไทร ห้อง ป.6 23 พ.ย. 2562 09-.00 น.เป็นต้นไป
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังไทร ห้อง อนุบาล 2 23 พ.ย. 2562 09-.00 น.เป็นต้นไป ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเบี้ย กระดาน นาฬิกา มาเอง
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังไทร ห้อง อนุบาล 2 23 พ.ย. 2562 09-.00 น.เป็นต้นไป ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเบี้ย กระดาน นาฬิกา มาเอง
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังไทร ห้อง อนุบาล 3 23 พ.ย. 2562 09-.00-11.00 น.
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังไทร ห้อง อนุบาล 3 23 พ.ย. 2562 09-.00-11.00 น.
-
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวังไทร ห้อง ห้องสมุด 23 พ.ย. 2562 09-.00-10.20 น.
-
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังไทร ห้อง ห้องสมุด 23 พ.ย. 2562 09-.00-10.20 น.
-
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังไทร ห้อง ห้องสมุด 23 พ.ย. 2562 09-.00-10.20 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ 0897037953
นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ ศึกษานิเทศก์ 0988269426
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]