สรุปเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านบึงหล่ม 14 0 0 0 14
2 บ้านหนองชะแอน 13 5 3 0 21
3 อนุบาลคลองลาน 12 6 2 1 20
4 บ้านหนองน้ำแดง 12 1 0 1 13
5 ชุมชนบ้านคลองลาน 10 3 1 0 14
6 บ้านปากคลองลาน 10 2 1 0 13
7 บ้านพัดโบก 9 1 0 0 10
8 บ้านส่องตาแล 9 0 2 1 11
9 สักงามประชาสรรค์ 8 4 1 0 13
10 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง 8 2 0 0 10
11 พิบูลวิทยาคาร 7 3 1 0 11
12 บ้านวังชะโอน 7 2 3 1 12
13 บ้านท่าขึ้น 7 2 1 0 10
14 บ้านอุดมทรัพย์ 7 0 1 0 8
15 บ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 7 0 0 0 7
16 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 6 5 1 1 12
17 บ้านทุ่งทอง 6 4 1 1 11
18 บ้านปางตาไว 6 3 1 2 10
19 บ้านวังน้ำพัฒนา 6 2 0 0 8
20 บ้านไพรสวรรค์ 6 1 0 0 7
21 บ้านวังบัว 6 0 1 2 7
22 บ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" 5 4 1 0 10
23 บ้านศรีทองสามัคคี 5 3 1 1 9
24 บ้านคลองขุด 5 2 0 2 7
25 บ้านชายเคือง 5 2 0 1 7
26 วัดอุเบกขาราม 5 1 0 5 6
27 บ้านเพชรมงคล 5 1 0 1 6
28 วัดคูหาสวรรค์ 5 0 2 0 7
29 บ้านทรัพย์มะนาว 5 0 0 0 5
30 บ้านเกาะตาล 5 0 0 0 5
31 บ้านวังตาช่วย 4 5 2 0 11
32 บ้านคลองสุขใจ 4 3 1 0 8
33 บ้านบึงสำราญ 4 2 3 2 9
34 บ้านช้างคับ 4 1 4 2 9
35 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 4 1 2 3 7
36 บ้านโชคชัยพัฒนา 4 1 1 2 6
37 บ้านแปลงสี่ 4 1 0 0 5
38 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 4 0 2 1 6
39 บ้านคลองสะพานช้าง 4 0 0 1 4
40 บ้านนิคม 4 0 0 0 4
41 บ้านใหม่หนองยาง 3 5 1 1 9
42 บ้านโป่งน้ำร้อน 3 3 3 1 9
43 วัดพรหมประดิษฐ์ 3 3 2 2 8
44 วัดหนองเหมือด 3 3 1 1 7
45 อนุบาลทรายทองวัฒนา 3 2 1 0 6
46 บ้านหนองตะเคียน 3 2 1 0 6
47 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 3 2 1 0 6
48 บ้านคลองลึกพัฒนา 3 2 0 0 5
49 บ้านคลองน้ำไหลใต้ 3 2 0 0 5
50 ประชารักษ์ศึกษา 3 1 1 0 5
51 บ้านหัวเสลา 3 1 0 2 4
52 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 3 1 0 1 4
53 บ้านทะเลพัฒนา 3 1 0 1 4
54 บ้านใหม่เจริญสุข 3 1 0 0 4
55 อนุบาลปางศิลาทอง 3 1 0 0 4
56 บ้านกระบวยทอง 3 1 0 0 4
57 บ้านสามเรือน 3 0 0 1 3
58 วัดคลองเจริญ 3 0 0 1 3
59 บ้านคลองเตย 3 0 0 1 3
60 บ้านทุ่งซ่าน 3 0 0 0 3
61 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 3 0 0 0 3
62 บ้านท่าพุทรา 3 0 0 0 3
63 บ้านสระตาพรม 3 0 0 0 3
64 บ้านหนองชุมแสง 3 0 0 0 3
65 ชุมชนประชาสามัคคี 2 5 3 0 10
66 วัดพิกุลทอง 2 3 3 0 8
67 บ้านดงเจริญ 2 3 1 1 6
68 วชิรสารศึกษา 2 3 0 2 5
69 บ้านหัวรัง 2 3 0 0 5
70 บ้านวังโป่งพัฒนา 2 3 0 0 5
71 อนุบาลบึงสามัคคี 2 3 0 0 5
72 อนุบาลคลองขลุง 2 2 2 0 6
73 บ้านคลองแขยงวิทยา 2 2 0 1 4
74 ทุ่งน้อยพัฒนา 2 2 0 0 4
75 บ้านดงเย็น 2 1 2 1 5
76 บ้านใหม่ธงชัย 2 1 1 1 4
77 บ้านไผ่ยาวสามัคคี 2 1 1 1 4
78 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง 2 1 1 0 4
79 บ้านทุ่งหันตรา 2 1 1 0 4
80 บ้านเขาน้ำอุ่น 2 1 0 1 3
81 บ้านหนองจอก 2 1 0 1 3
82 บ้านโป่งแต้ 2 1 0 0 3
83 บ้านรังแถว 2 1 0 0 3
84 บ้านร้อยไร่ 2 1 0 0 3
85 วัดสว่างอารมณ์ 2 0 2 1 4
86 บ้านท่าช้าง 2 0 2 0 4
87 บ้านชุมนาก 2 0 1 0 3
88 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี 2 0 1 0 3
89 บ้านหนองทองหล่อ 2 0 1 0 3
90 บ้านหนองหิน 2 0 0 2 2
91 บ้านจอมทองพัฒนา 2 0 0 0 2
92 บ้านถาวรวัฒนา 2 0 0 0 2
93 บ้านคลองไพร 2 0 0 0 2
94 บ้านท่าข้ามสามัคคี 2 0 0 0 2
95 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 2 0 0 0 2
96 บ้านคลองแขยง 2 0 0 0 2
97 บ้านวังเจ้า 1 7 1 0 9
98 อนุบาลวังไทร 1 6 5 1 12
99 บ้านวังหันน้ำดึง 1 4 1 1 6
100 บ้านคลองมดแดง 1 3 0 0 4
101 บ้านสุขสำราญ 1 2 1 0 4
102 หนองปรือประชาสรรค์ 1 2 1 0 4
103 บ้านมอเจริญ 1 2 1 0 4
104 บ้านพรหมมาสามัคคี 1 2 0 0 3
105 บ้านหนองผักหนาม 1 1 1 0 3
106 บ้านโนนพลวง 1 1 1 0 3
107 บ้านบึงลาด 1 1 0 0 2
108 บ้านป่าเหียง 1 1 0 0 2
109 ชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504) 1 0 1 0 2
110 บ้านมาบคล้า 1 0 1 0 2
111 ประชาราษฎร์สามัคคี 1 0 1 0 2
112 บ้านหนองโมก 1 0 0 2 1
113 อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 1 0 0 2 1
114 บ้านหนองปรือ 1 0 0 1 1
115 บ้านโพธิ์ทอง 1 0 0 1 1
116 บ้านศรีเกษตรพัฒนา 1 0 0 0 1
117 บ้านบึงเสือเต้น 1 0 0 0 1
118 บ้านช่องลม 1 0 0 0 1
119 บ้านกระโดนเตี้ย 1 0 0 0 1
120 บ้านใหม่เจริญสุข(สาขาคลองปิ่นโต) 1 0 0 0 1
121 บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร 1 0 0 0 1
122 บ้านบึงหล่มสามัคคี 1 0 0 0 1
123 บ้านบ่อทอง 1 0 0 0 1
124 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 1 0 0 0 1
125 บ้านหนองบอน 1 0 0 0 1
126 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 1 0 0 0 1
127 อนุบาลปางมะค่า 1 0 0 0 1
128 บ้านเขาพริกอนุสรณ์ 0 4 0 1 4
129 บ้านระหานประชาศึกษา 0 3 2 1 5
130 บ้านไร่ดอนแตง 0 3 2 0 5
131 บ้านไผ่งาม 0 3 2 0 5
132 บ้านวังตะล่อม 0 3 1 1 4
133 บ้านวังพลับ 0 3 0 1 3
134 บ้านสามขา 0 3 0 1 3
135 วัดแสงอุทัย 0 3 0 0 3
136 บ้านคลองพลูประชาสรรค์ 0 2 0 0 2
137 บ้านวังนำ้แดง 0 2 0 0 2
138 อ่างทองราษฎร์วิทยา 0 1 1 1 2
139 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 0 1 1 0 2
140 ชุมชนบ้านโค้งไผ่ 0 1 0 1 1
141 บ้านวังน้ำซึม 0 1 0 1 1
142 บ้านเพชรนิยม 0 1 0 1 1
143 บ้านโพธิ์เอน 0 1 0 1 1
144 บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา 0 1 0 0 1
145 บ้านปางลับแล 0 1 0 0 1
146 บ้านห้วยน้อย 0 1 0 0 1
147 คีรีวงศ์วัฒนา 0 1 0 0 1
148 บ้านคลองปลาสร้อย 0 1 0 0 1
149 บ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย 0 1 0 0 1
150 บ้านแม่ลาด 0 1 0 0 1
151 บ้านโนนตารอด 0 1 0 0 1
152 บ้านหาดชะอม 0 0 4 1 4
153 บ้านคอปล้อง 0 0 2 0 2
154 บ้านสามแยก 0 0 1 1 1
155 บ้านหนองช้างงาม 0 0 1 1 1
156 บ้านถนนน้อย 0 0 1 0 1
157 บ้านท่ามะเขือ 0 0 1 0 1
158 บ้านศรีไพศาล 0 0 1 0 1
159 บ้านอุดมสามัคคี 0 0 0 2 0
160 บ้านไร่ใหม่ 0 0 0 1 0
161 บ้านคลองยาง 0 0 0 1 0
162 บ้านคลองสมบูรณ์ 0 0 0 0 0
163 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา 0 0 0 0 0
164 บ้านจิตตมาสพัฒนา 0 0 0 0 0
รวม 428 218 107 80 753