สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านอุดมทรัพย์ 6 1 1 8 7 0 1 0 8
2 บ้านหนองชะแอน 6 0 3 9 13 5 3 0 21
3 บ้านปากคลองลาน 4 6 0 10 10 2 1 0 13
4 บ้านบึงหล่ม 4 2 3 9 14 0 0 0 14
5 บ้านหนองน้ำแดง 4 2 3 9 12 1 0 1 13
6 บ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 4 2 0 6 7 0 0 0 7
7 บ้านวังบัว 4 0 2 6 6 0 1 2 7
8 บ้านไพรสวรรค์ 4 0 1 5 6 1 0 0 7
9 อนุบาลคลองลาน 3 3 3 9 12 6 2 1 20
10 ชุมชนบ้านคลองลาน 3 1 2 6 10 3 1 0 14
11 วัดพรหมประดิษฐ์ 3 1 0 4 3 3 2 2 8
12 พิบูลวิทยาคาร 3 0 0 3 7 3 1 0 11
13 บ้านท่าขึ้น 2 2 2 6 7 2 1 0 10
14 บ้านวังน้ำพัฒนา 2 2 1 5 6 2 0 0 8
15 บ้านชายเคือง 2 2 0 4 5 2 0 1 7
16 บ้านใหม่หนองยาง 2 2 0 4 3 5 1 1 9
17 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง 2 1 2 5 8 2 0 0 10
18 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 2 1 2 5 6 5 1 1 12
19 บ้านปางตาไว 2 1 1 4 6 3 1 2 10
20 บ้านคลองลึกพัฒนา 2 1 1 4 3 2 0 0 5
21 บ้านทุ่งทอง 2 0 3 5 6 4 1 1 11
22 วัดคูหาสวรรค์ 2 0 1 3 5 0 2 0 7
23 บ้านใหม่ธงชัย 2 0 1 3 2 1 1 1 4
24 บ้านจอมทองพัฒนา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
25 บ้านวังชะโอน 1 5 1 7 7 2 3 1 12
26 บ้านส่องตาแล 1 4 1 6 9 0 2 1 11
27 บ้านพัดโบก 1 3 3 7 9 1 0 0 10
28 บ้านคลองสุขใจ 1 3 0 4 4 3 1 0 8
29 บ้านโป่งน้ำร้อน 1 3 0 4 3 3 3 1 9
30 บ้านทรัพย์มะนาว 1 2 1 4 5 0 0 0 5
31 ประชารักษ์ศึกษา 1 2 0 3 3 1 1 0 5
32 บ้านใหม่เจริญสุข 1 2 0 3 3 1 0 0 4
33 บ้านแปลงสี่ 1 1 2 4 4 1 0 0 5
34 บ้านศรีทองสามัคคี 1 1 1 3 5 3 1 1 9
35 บ้านเพชรมงคล 1 1 1 3 5 1 0 1 6
36 บ้านช้างคับ 1 1 1 3 4 1 4 2 9
37 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1 1 1 3 4 1 2 3 7
38 บ้านโชคชัยพัฒนา 1 1 1 3 4 1 1 2 6
39 บ้านสามเรือน 1 1 1 3 3 0 0 1 3
40 บ้านทุ่งซ่าน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
41 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1 1 0 2 3 0 0 0 3
42 บ้านถาวรวัฒนา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
43 บ้านไผ่ยาวสามัคคี 1 0 1 2 2 1 1 1 4
44 บ้านสุขสำราญ 1 0 1 2 1 2 1 0 4
45 อนุบาลทรายทองวัฒนา 1 0 0 1 3 2 1 0 6
46 บ้านดงเจริญ 1 0 0 1 2 3 1 1 6
47 บ้านหัวรัง 1 0 0 1 2 3 0 0 5
48 อนุบาลคลองขลุง 1 0 0 1 2 2 2 0 6
49 บ้านคลองแขยงวิทยา 1 0 0 1 2 2 0 1 4
50 บ้านโป่งแต้ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
51 วัดสว่างอารมณ์ 1 0 0 1 2 0 2 1 4
52 บ้านชุมนาก 1 0 0 1 2 0 1 0 3
53 บ้านคลองไพร 1 0 0 1 2 0 0 0 2
54 บ้านคลองมดแดง 1 0 0 1 1 3 0 0 4
55 บ้านหนองโมก 1 0 0 1 1 0 0 2 1
56 บ้านหนองปรือ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
57 บ้านศรีเกษตรพัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านนิคม 0 2 1 3 4 0 0 0 4
59 บ้านท่าพุทรา 0 2 1 3 3 0 0 0 3
60 บ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" 0 2 0 2 5 4 1 0 10
61 หนองปรือประชาสรรค์ 0 2 0 2 1 2 1 0 4
62 บ้านวังตาช่วย 0 1 4 5 4 5 2 0 11
63 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 0 1 2 3 3 1 0 1 4
64 บ้านท่าช้าง 0 1 2 3 2 0 2 0 4
65 บ้านบึงสำราญ 0 1 1 2 4 2 3 2 9
66 บ้านหนองตะเคียน 0 1 1 2 3 2 1 0 6
67 บ้านหัวเสลา 0 1 1 2 3 1 0 2 4
68 บ้านเขาน้ำอุ่น 0 1 1 2 2 1 0 1 3
69 วัดอุเบกขาราม 0 1 0 1 5 1 0 5 6
70 บ้านเกาะตาล 0 1 0 1 5 0 0 0 5
71 บ้านคลองสะพานช้าง 0 1 0 1 4 0 0 1 4
72 บ้านคลองน้ำไหลใต้ 0 1 0 1 3 2 0 0 5
73 วัดคลองเจริญ 0 1 0 1 3 0 0 1 3
74 บ้านคลองเตย 0 1 0 1 3 0 0 1 3
75 ชุมชนประชาสามัคคี 0 1 0 1 2 5 3 0 10
76 ทุ่งน้อยพัฒนา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
77 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
78 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี 0 1 0 1 2 0 1 0 3
79 บ้านท่าข้ามสามัคคี 0 1 0 1 2 0 0 0 2
80 บ้านพรหมมาสามัคคี 0 1 0 1 1 2 0 0 3
81 ชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504) 0 1 0 1 1 0 1 0 2
82 บ้านบึงเสือเต้น 0 1 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านวังตะล่อม 0 1 0 1 0 3 1 1 4
84 บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา 0 1 0 1 0 1 0 0 1
85 บ้านปางลับแล 0 1 0 1 0 1 0 0 1
86 บ้านคลองขุด 0 0 2 2 5 2 0 2 7
87 บ้านทะเลพัฒนา 0 0 2 2 3 1 0 1 4
88 วชิรสารศึกษา 0 0 2 2 2 3 0 2 5
89 บ้านวังโป่งพัฒนา 0 0 2 2 2 3 0 0 5
90 สักงามประชาสรรค์ 0 0 1 1 8 4 1 0 13
91 วัดหนองเหมือด 0 0 1 1 3 3 1 1 7
92 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 3 2 1 0 6
93 อนุบาลปางศิลาทอง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
94 วัดพิกุลทอง 0 0 1 1 2 3 3 0 8
95 บ้านดงเย็น 0 0 1 1 2 1 2 1 5
96 บ้านรังแถว 0 0 1 1 2 1 0 0 3
97 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
98 บ้านวังหันน้ำดึง 0 0 1 1 1 4 1 1 6
99 บ้านมอเจริญ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
100 บ้านช่องลม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
101 บ้านไร่ดอนแตง 0 0 1 1 0 3 2 0 5
102 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 0 0 1 1 0 1 1 0 2
103 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 0 0 0 0 4 0 2 1 6
104 บ้านกระบวยทอง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
105 บ้านสระตาพรม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
106 บ้านหนองชุมแสง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
107 อนุบาลบึงสามัคคี 0 0 0 0 2 3 0 0 5
108 บ้านทุ่งหันตรา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
109 บ้านหนองจอก 0 0 0 0 2 1 0 1 3
110 บ้านร้อยไร่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
111 บ้านหนองทองหล่อ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
112 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 2 0 0 2 2
113 บ้านคลองแขยง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
114 บ้านวังเจ้า 0 0 0 0 1 7 1 0 9
115 อนุบาลวังไทร 0 0 0 0 1 6 5 1 12
116 บ้านหนองผักหนาม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
117 บ้านโนนพลวง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
118 บ้านบึงลาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
119 บ้านป่าเหียง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 บ้านมาบคล้า 0 0 0 0 1 0 1 0 2
121 ประชาราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
122 อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 0 0 0 0 1 0 0 2 1
123 บ้านโพธิ์ทอง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
124 บ้านกระโดนเตี้ย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านใหม่เจริญสุข(สาขาคลองปิ่นโต) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านบึงหล่มสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านหนองบอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 อนุบาลปางมะค่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 บ้านเขาพริกอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 4 0 1 4
134 บ้านระหานประชาศึกษา 0 0 0 0 0 3 2 1 5
135 บ้านไผ่งาม 0 0 0 0 0 3 2 0 5
136 บ้านวังพลับ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
137 บ้านสามขา 0 0 0 0 0 3 0 1 3
138 วัดแสงอุทัย 0 0 0 0 0 3 0 0 3
139 บ้านคลองพลูประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
140 บ้านวังนำ้แดง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
141 อ่างทองราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
142 ชุมชนบ้านโค้งไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
143 บ้านวังน้ำซึม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
144 บ้านเพชรนิยม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
145 บ้านโพธิ์เอน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
146 บ้านห้วยน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 คีรีวงศ์วัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านคลองปลาสร้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 บ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านแม่ลาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านโนนตารอด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านหาดชะอม 0 0 0 0 0 0 4 1 4
153 บ้านคอปล้อง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
154 บ้านสามแยก 0 0 0 0 0 0 1 1 1
155 บ้านหนองช้างงาม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
156 บ้านถนนน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157 บ้านท่ามะเขือ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
158 บ้านศรีไพศาล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 บ้านอุดมสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 2 0
160 บ้านไร่ใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161 บ้านคลองยาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 บ้านคลองสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 บ้านจิตตมาสพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 105 96 83 284 428 218 107 80 753