สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านอุดมทรัพย์ 6 1 1 8 7 0 1 0 8
2 บ้านหนองชะแอน 6 0 3 9 13 5 3 0 21
3 บ้านปากคลองลาน 4 6 0 10 10 2 1 0 13
4 บ้านบึงหล่ม 4 2 3 9 14 0 0 0 14
5 บ้านหนองน้ำแดง 4 2 3 9 12 1 0 1 13
6 บ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 4 2 0 6 7 0 0 0 7
7 บ้านวังบัว 4 0 2 6 6 0 1 2 7
8 บ้านไพรสวรรค์ 4 0 1 5 6 1 0 0 7
9 อนุบาลคลองลาน 3 3 3 9 12 6 2 1 20
10 ชุมชนบ้านคลองลาน 3 1 2 6 10 3 1 0 14
11 วัดพรหมประดิษฐ์ 3 1 0 4 3 3 2 2 8
12 พิบูลวิทยาคาร 3 0 0 3 7 3 1 0 11
13 บ้านท่าขึ้น 2 2 2 6 7 2 1 0 10
14 บ้านวังน้ำพัฒนา 2 2 1 5 6 2 0 0 8
15 บ้านใหม่หนองยาง 2 2 0 4 3 5 1 1 9
16 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง 2 1 2 5 8 2 0 0 10
17 บ้านปางตาไว 2 1 1 4 6 3 1 2 10
18 บ้านคลองลึกพัฒนา 2 1 1 4 3 2 0 0 5
19 บ้านชายเคือง 2 1 0 3 5 1 0 1 6
20 บ้านทุ่งทอง 2 0 3 5 6 4 1 1 11
21 บ้านใหม่ธงชัย 2 0 1 3 2 1 1 1 4
22 บ้านจอมทองพัฒนา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
23 บ้านส่องตาแล 1 4 1 6 9 0 2 1 11
24 บ้านวังชะโอน 1 4 1 6 6 2 3 1 11
25 บ้านพัดโบก 1 3 3 7 9 1 0 0 10
26 บ้านคลองสุขใจ 1 3 0 4 4 3 1 0 8
27 บ้านโป่งน้ำร้อน 1 3 0 4 3 3 3 1 9
28 บ้านทรัพย์มะนาว 1 2 1 4 5 0 0 0 5
29 ประชารักษ์ศึกษา 1 2 0 3 3 1 1 0 5
30 บ้านใหม่เจริญสุข 1 2 0 3 3 1 0 0 4
31 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1 1 2 4 5 5 1 1 11
32 บ้านศรีทองสามัคคี 1 1 1 3 5 3 1 1 9
33 บ้านเพชรมงคล 1 1 1 3 5 1 0 1 6
34 บ้านช้างคับ 1 1 1 3 4 1 4 2 9
35 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1 1 1 3 4 1 2 3 7
36 บ้านโชคชัยพัฒนา 1 1 1 3 4 1 1 2 6
37 บ้านแปลงสี่ 1 1 1 3 3 1 0 0 4
38 บ้านสามเรือน 1 1 1 3 3 0 0 1 3
39 บ้านทุ่งซ่าน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
40 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1 1 0 2 3 0 0 0 3
41 บ้านถาวรวัฒนา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
42 วัดคูหาสวรรค์ 1 0 1 2 4 0 2 0 6
43 บ้านไผ่ยาวสามัคคี 1 0 1 2 2 1 1 1 4
44 บ้านสุขสำราญ 1 0 1 2 1 2 1 0 4
45 อนุบาลทรายทองวัฒนา 1 0 0 1 3 2 1 0 6
46 บ้านดงเจริญ 1 0 0 1 2 3 1 1 6
47 อนุบาลคลองขลุง 1 0 0 1 2 2 2 0 6
48 บ้านคลองแขยงวิทยา 1 0 0 1 2 2 0 1 4
49 บ้านโป่งแต้ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
50 วัดสว่างอารมณ์ 1 0 0 1 2 0 2 1 4
51 บ้านชุมนาก 1 0 0 1 2 0 1 0 3
52 บ้านคลองไพร 1 0 0 1 2 0 0 0 2
53 บ้านคลองมดแดง 1 0 0 1 1 3 0 0 4
54 บ้านหนองโมก 1 0 0 1 1 0 0 2 1
55 บ้านหนองปรือ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
56 บ้านศรีเกษตรพัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านนิคม 0 2 1 3 4 0 0 0 4
58 บ้านท่าพุทรา 0 2 1 3 3 0 0 0 3
59 บ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" 0 2 0 2 5 4 1 0 10
60 หนองปรือประชาสรรค์ 0 2 0 2 1 2 1 0 4
61 บ้านวังตาช่วย 0 1 4 5 4 5 2 0 11
62 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 0 1 2 3 3 1 0 1 4
63 บ้านท่าช้าง 0 1 2 3 2 0 2 0 4
64 บ้านบึงสำราญ 0 1 1 2 4 2 3 2 9
65 บ้านหนองตะเคียน 0 1 1 2 3 2 1 0 6
66 บ้านหัวเสลา 0 1 1 2 3 1 0 2 4
67 บ้านเขาน้ำอุ่น 0 1 1 2 2 1 0 1 3
68 วัดอุเบกขาราม 0 1 0 1 5 1 0 5 6
69 บ้านเกาะตาล 0 1 0 1 5 0 0 0 5
70 บ้านคลองสะพานช้าง 0 1 0 1 4 0 0 1 4
71 บ้านคลองน้ำไหลใต้ 0 1 0 1 3 2 0 0 5
72 วัดคลองเจริญ 0 1 0 1 3 0 0 1 3
73 บ้านคลองเตย 0 1 0 1 3 0 0 1 3
74 ชุมชนประชาสามัคคี 0 1 0 1 2 5 3 0 10
75 ทุ่งน้อยพัฒนา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
76 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
77 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี 0 1 0 1 2 0 1 0 3
78 บ้านท่าข้ามสามัคคี 0 1 0 1 2 0 0 0 2
79 บ้านพรหมมาสามัคคี 0 1 0 1 1 2 0 0 3
80 ชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504) 0 1 0 1 1 0 1 0 2
81 บ้านบึงเสือเต้น 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านวังตะล่อม 0 1 0 1 0 3 1 1 4
83 บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา 0 1 0 1 0 1 0 0 1
84 บ้านปางลับแล 0 1 0 1 0 1 0 0 1
85 บ้านคลองขุด 0 0 2 2 5 2 0 2 7
86 บ้านทะเลพัฒนา 0 0 2 2 3 1 0 1 4
87 วชิรสารศึกษา 0 0 2 2 2 3 0 2 5
88 บ้านวังโป่งพัฒนา 0 0 2 2 2 3 0 0 5
89 สักงามประชาสรรค์ 0 0 1 1 7 4 1 0 12
90 วัดหนองเหมือด 0 0 1 1 3 3 1 1 7
91 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 3 2 1 0 6
92 อนุบาลปางศิลาทอง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
93 วัดพิกุลทอง 0 0 1 1 2 3 3 0 8
94 บ้านดงเย็น 0 0 1 1 2 1 2 1 5
95 บ้านรังแถว 0 0 1 1 2 1 0 0 3
96 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
97 บ้านวังหันน้ำดึง 0 0 1 1 1 4 1 1 6
98 บ้านมอเจริญ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
99 บ้านช่องลม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
100 บ้านไร่ดอนแตง 0 0 1 1 0 3 2 0 5
101 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 0 0 1 1 0 1 1 0 2
102 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 0 0 0 0 4 0 2 1 6
103 บ้านกระบวยทอง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
104 บ้านสระตาพรม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
105 บ้านหนองชุมแสง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
106 อนุบาลบึงสามัคคี 0 0 0 0 2 3 0 0 5
107 บ้านทุ่งหันตรา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
108 บ้านหนองจอก 0 0 0 0 2 1 0 1 3
109 บ้านร้อยไร่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
110 บ้านหนองทองหล่อ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
111 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 2 0 0 2 2
112 บ้านคลองแขยง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
113 บ้านวังเจ้า 0 0 0 0 1 7 1 0 9
114 อนุบาลวังไทร 0 0 0 0 1 6 5 1 12
115 บ้านหัวรัง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
116 บ้านหนองผักหนาม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
117 บ้านโนนพลวง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
118 บ้านบึงลาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
119 บ้านป่าเหียง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 บ้านมาบคล้า 0 0 0 0 1 0 1 0 2
121 ประชาราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
122 อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 0 0 0 0 1 0 0 2 1
123 บ้านโพธิ์ทอง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
124 บ้านกระโดนเตี้ย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านใหม่เจริญสุข(สาขาคลองปิ่นโต) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านบึงหล่มสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านหนองบอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 อนุบาลปางมะค่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 บ้านเขาพริกอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 4 0 1 4
134 บ้านระหานประชาศึกษา 0 0 0 0 0 3 2 1 5
135 บ้านไผ่งาม 0 0 0 0 0 3 2 0 5
136 บ้านวังพลับ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
137 บ้านสามขา 0 0 0 0 0 3 0 1 3
138 วัดแสงอุทัย 0 0 0 0 0 3 0 0 3
139 บ้านคลองพลูประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
140 บ้านวังนำ้แดง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
141 อ่างทองราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
142 ชุมชนบ้านโค้งไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
143 บ้านวังน้ำซึม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
144 บ้านเพชรนิยม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
145 บ้านโพธิ์เอน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
146 บ้านห้วยน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 คีรีวงศ์วัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านคลองปลาสร้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 บ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านแม่ลาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านโนนตารอด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านหาดชะอม 0 0 0 0 0 0 4 1 4
153 บ้านคอปล้อง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
154 บ้านสามแยก 0 0 0 0 0 0 1 1 1
155 บ้านหนองช้างงาม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
156 บ้านถนนน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157 บ้านท่ามะเขือ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
158 บ้านศรีไพศาล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 บ้านอุดมสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 2 0
160 บ้านไร่ใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161 บ้านคลองยาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 บ้านคลองสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 บ้านจิตตมาสพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 102 94 82 278 422 217 107 80 746