สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 2
สรุปผลการแข่งขัน
งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 16
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน .......... พ.ศ. 2564 มีผลการแข่งขันดังนี้