สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านอุดมทรัพย์ 6 1 1 8
2 บ้านหนองชะแอน 6 0 3 9
3 บ้านปากคลองลาน 4 6 0 10
4 บ้านบึงหล่ม 4 2 3 9
5 บ้านหนองน้ำแดง 4 2 3 9
6 บ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 4 2 0 6
7 บ้านวังบัว 4 0 2 6
8 บ้านไพรสวรรค์ 4 0 1 5
9 อนุบาลคลองลาน 3 3 3 9
10 ชุมชนบ้านคลองลาน 3 1 2 6
11 วัดพรหมประดิษฐ์ 3 1 0 4
12 พิบูลวิทยาคาร 3 0 0 3
13 บ้านท่าขึ้น 2 2 2 6
14 บ้านวังน้ำพัฒนา 2 2 1 5
15 บ้านชายเคือง 2 2 0 4
16 บ้านใหม่หนองยาง 2 2 0 4
17 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง 2 1 2 5
18 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 2 1 2 5
19 บ้านปางตาไว 2 1 1 4
20 บ้านคลองลึกพัฒนา 2 1 1 4
21 บ้านทุ่งทอง 2 0 3 5
22 วัดคูหาสวรรค์ 2 0 1 3
23 บ้านใหม่ธงชัย 2 0 1 3
24 บ้านจอมทองพัฒนา 2 0 0 2
25 บ้านวังชะโอน 1 5 1 7
26 บ้านส่องตาแล 1 4 1 6
27 บ้านพัดโบก 1 3 3 7
28 บ้านคลองสุขใจ 1 3 0 4
29 บ้านโป่งน้ำร้อน 1 3 0 4
30 บ้านทรัพย์มะนาว 1 2 1 4
31 ประชารักษ์ศึกษา 1 2 0 3
32 บ้านใหม่เจริญสุข 1 2 0 3
33 บ้านแปลงสี่ 1 1 2 4
34 บ้านศรีทองสามัคคี 1 1 1 3
35 บ้านเพชรมงคล 1 1 1 3
36 บ้านช้างคับ 1 1 1 3
37 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1 1 1 3
38 บ้านโชคชัยพัฒนา 1 1 1 3
39 บ้านสามเรือน 1 1 1 3
40 บ้านทุ่งซ่าน 1 1 0 2
41 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1 1 0 2
42 บ้านถาวรวัฒนา 1 1 0 2
43 บ้านไผ่ยาวสามัคคี 1 0 1 2
44 บ้านสุขสำราญ 1 0 1 2
45 อนุบาลทรายทองวัฒนา 1 0 0 1
46 บ้านดงเจริญ 1 0 0 1
47 บ้านหัวรัง 1 0 0 1
48 อนุบาลคลองขลุง 1 0 0 1
49 บ้านคลองแขยงวิทยา 1 0 0 1
50 บ้านโป่งแต้ 1 0 0 1
51 วัดสว่างอารมณ์ 1 0 0 1
52 บ้านชุมนาก 1 0 0 1
53 บ้านคลองไพร 1 0 0 1
54 บ้านคลองมดแดง 1 0 0 1
55 บ้านหนองโมก 1 0 0 1
56 บ้านหนองปรือ 1 0 0 1
57 บ้านศรีเกษตรพัฒนา 1 0 0 1
58 บ้านนิคม 0 2 1 3
59 บ้านท่าพุทรา 0 2 1 3
60 บ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" 0 2 0 2
61 หนองปรือประชาสรรค์ 0 2 0 2
62 บ้านวังตาช่วย 0 1 4 5
63 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 0 1 2 3
64 บ้านท่าช้าง 0 1 2 3
65 บ้านบึงสำราญ 0 1 1 2
66 บ้านหนองตะเคียน 0 1 1 2
67 บ้านหัวเสลา 0 1 1 2
68 บ้านเขาน้ำอุ่น 0 1 1 2
69 วัดอุเบกขาราม 0 1 0 1
70 บ้านเกาะตาล 0 1 0 1
71 บ้านคลองสะพานช้าง 0 1 0 1
72 บ้านคลองน้ำไหลใต้ 0 1 0 1
73 วัดคลองเจริญ 0 1 0 1
74 บ้านคลองเตย 0 1 0 1
75 ชุมชนประชาสามัคคี 0 1 0 1
76 ทุ่งน้อยพัฒนา 0 1 0 1
77 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง 0 1 0 1
78 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี 0 1 0 1
79 บ้านท่าข้ามสามัคคี 0 1 0 1
80 บ้านพรหมมาสามัคคี 0 1 0 1
81 ชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504) 0 1 0 1
82 บ้านบึงเสือเต้น 0 1 0 1
83 บ้านวังตะล่อม 0 1 0 1
84 บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา 0 1 0 1
85 บ้านปางลับแล 0 1 0 1
86 บ้านคลองขุด 0 0 2 2
87 บ้านทะเลพัฒนา 0 0 2 2
88 วชิรสารศึกษา 0 0 2 2
89 บ้านวังโป่งพัฒนา 0 0 2 2
90 สักงามประชาสรรค์ 0 0 1 1
91 วัดหนองเหมือด 0 0 1 1
92 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 0 0 1 1
93 อนุบาลปางศิลาทอง 0 0 1 1
94 วัดพิกุลทอง 0 0 1 1
95 บ้านดงเย็น 0 0 1 1
96 บ้านรังแถว 0 0 1 1
97 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 0 0 1 1
98 บ้านวังหันน้ำดึง 0 0 1 1
99 บ้านมอเจริญ 0 0 1 1
100 บ้านช่องลม 0 0 1 1
101 บ้านไร่ดอนแตง 0 0 1 1
102 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 0 0 1 1
103 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 0 0 0 0
104 บ้านกระบวยทอง 0 0 0 0
105 บ้านสระตาพรม 0 0 0 0
106 บ้านหนองชุมแสง 0 0 0 0
107 อนุบาลบึงสามัคคี 0 0 0 0
108 บ้านทุ่งหันตรา 0 0 0 0
109 บ้านหนองจอก 0 0 0 0
110 บ้านร้อยไร่ 0 0 0 0
111 บ้านหนองทองหล่อ 0 0 0 0
112 บ้านหนองหิน 0 0 0 0
113 บ้านคลองแขยง 0 0 0 0
114 บ้านวังเจ้า 0 0 0 0
115 อนุบาลวังไทร 0 0 0 0
116 บ้านหนองผักหนาม 0 0 0 0
117 บ้านโนนพลวง 0 0 0 0
118 บ้านบึงลาด 0 0 0 0
119 บ้านป่าเหียง 0 0 0 0
120 บ้านมาบคล้า 0 0 0 0
121 ประชาราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0
122 อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 0 0 0 0
123 บ้านโพธิ์ทอง 0 0 0 0
124 บ้านกระโดนเตี้ย 0 0 0 0
125 บ้านใหม่เจริญสุข(สาขาคลองปิ่นโต) 0 0 0 0
126 บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร 0 0 0 0
127 บ้านบึงหล่มสามัคคี 0 0 0 0
128 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0
129 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 0 0 0 0
130 บ้านหนองบอน 0 0 0 0
131 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 0 0 0 0
132 อนุบาลปางมะค่า 0 0 0 0
133 บ้านเขาพริกอนุสรณ์ 0 0 0 0
134 บ้านระหานประชาศึกษา 0 0 0 0
135 บ้านไผ่งาม 0 0 0 0
136 บ้านวังพลับ 0 0 0 0
137 บ้านสามขา 0 0 0 0
138 วัดแสงอุทัย 0 0 0 0
139 บ้านคลองพลูประชาสรรค์ 0 0 0 0
140 บ้านวังนำ้แดง 0 0 0 0
141 อ่างทองราษฎร์วิทยา 0 0 0 0
142 ชุมชนบ้านโค้งไผ่ 0 0 0 0
143 บ้านวังน้ำซึม 0 0 0 0
144 บ้านเพชรนิยม 0 0 0 0
145 บ้านโพธิ์เอน 0 0 0 0
146 บ้านห้วยน้อย 0 0 0 0
147 คีรีวงศ์วัฒนา 0 0 0 0
148 บ้านคลองปลาสร้อย 0 0 0 0
149 บ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย 0 0 0 0
150 บ้านแม่ลาด 0 0 0 0
151 บ้านโนนตารอด 0 0 0 0
152 บ้านหาดชะอม 0 0 0 0
153 บ้านคอปล้อง 0 0 0 0
154 บ้านสามแยก 0 0 0 0
155 บ้านหนองช้างงาม 0 0 0 0
156 บ้านถนนน้อย 0 0 0 0
157 บ้านท่ามะเขือ 0 0 0 0
158 บ้านศรีไพศาล 0 0 0 0
159 บ้านอุดมสามัคคี 0 0 0 0
160 บ้านไร่ใหม่ 0 0 0 0
161 บ้านคลองยาง 0 0 0 0
162 บ้านคลองสมบูรณ์ 0 0 0 0
163 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา 0 0 0 0
164 บ้านจิตตมาสพัฒนา 0 0 0 0
รวม 105 96 83 284

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ 0897037953
นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ ศึกษานิเทศก์ 0988269426
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]