สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 32 25 8 65
2 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 21 9 7 37
3 บ้านปงสนุก 20 18 11 49
4 กอรวกพิทยาสรรค์ 12 7 4 23
5 อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) 10 7 18 35
6 เมืองยาววิทยา 5 6 5 16
7 ไทยรัฐวิทยา 85 5 4 5 14
8 แม่ฮ่างวิทยา 5 1 10 16
9 บ้านแม่ตีบ 5 1 3 9
10 ธงชัยวิทยา 5 1 3 9
11 มัธยมวิทยา 5 1 2 8
12 สบเมาะวิทยา 4 4 4 12
13 อนุบาลห้างฉัตร 4 2 3 9
14 บ้านอ้อน 4 2 2 8
15 วัดเสด็จ 4 2 2 8
16 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 4 1 0 5
17 พิชัยวิทยา 3 5 0 8
18 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 3 4 3 10
19 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 3 3 3 9
20 ผาแดงวิทยา 3 3 1 7
21 วัดหลวงวิทยา 3 3 0 6
22 บ้านบ่อห้อ 3 2 2 7
23 แม่ก๋งวิทยา 3 1 5 9
24 วอแก้ววิทยา 3 1 1 5
25 พินิจวิทยา 3 1 1 5
26 วัดน้ำโท้ง 3 0 0 3
27 บ้านหัวทุ่ง 3 0 0 3
28 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 2 6 3 11
29 สบป้าดวิทยา 2 5 5 12
30 ปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 2 3 2 7
31 บ้านแม่ส้าน 2 3 1 6
32 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 2 3 0 5
33 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 2 1 1 4
34 บ้านทุ่งกล้วย 2 1 0 3
35 บ้านหมากหัววัง 2 0 1 3
36 ดอนไชยวิทยา 2 0 0 2
37 บ้านนาสัก 2 0 0 2
38 วัดบ้านแขม 1 5 0 6
39 บ้านโป่งขวาก 1 4 0 5
40 บ้านเหล่า 1 3 2 6
41 อัสสัมชัญลำปาง 1 2 1 4
42 บ้านสบพลึง 1 2 1 4
43 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 1 1 2 4
44 บ้านจำปุย 1 1 2 4
45 สบมายสามัคคีวิทยา 1 1 0 2
46 บ้านนาแช่ 1 1 0 2
47 วัดสบจาง 1 1 0 2
48 ไตรภพวิทยา 1 0 1 2
49 ประชาวิทย์ 1 0 1 2
50 บ้านทุ่งหก 1 0 0 1
51 ชุมชนบ้านแม่ฮาว 1 0 0 1
52 บ้านท่าโทก 1 0 0 1
53 ชุมชนบ้านทราย 1 0 0 1
54 บ้านใหม่ 1 0 0 1
55 ผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 1 0 0 1
56 บ้านทรายมูล 1 0 0 1
57 แม่แป้นวิทยา 0 5 2 7
58 วัดทุ่งโจ้ 0 2 1 3
59 บ้านทาน 0 2 0 2
60 ลำปางวิทยา 0 1 3 4
61 วัดบ้านสัก 0 1 1 2
62 บ้านปันง้าว 0 1 1 2
63 บ้านปงวัง 0 1 0 1
64 บ้านทุ่ง 0 1 0 1
65 บ้านสันทราย 0 1 0 1
66 บ้านศรีหมวดเกล้า 0 1 0 1
67 อรุโณทัย 0 1 0 1
68 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ 0 1 0 1
69 ทุ่งฝางวิทยา 0 0 4 4
70 บ้านแม่เฟือง 0 0 1 1
71 บ้านจำค่า 0 0 1 1
72 บ้านแม่จาง 0 0 1 1
73 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย 0 0 1 1
74 บ้านหัวทุ่ง(ห้างฉัตร) 0 0 1 1
75 วิชชานารี 0 0 1 1
76 ชุมชนบ้านสันกำแพง 0 0 0 0
77 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 0 0 0 0
78 วัดหัวฝาย 0 0 0 0
79 บ้านแม่อาง 0 0 0 0
80 บ้านบุญนาค 0 0 0 0
81 บ้านสบค่อม 0 0 0 0
82 ชุมชนบ้านแหง 0 0 0 0
83 บ้านหวด 0 0 0 0
84 บ้านกาศเมฆ 0 0 0 0
85 บ้านสัน 0 0 0 0
86 วัดค่ากลาง 0 0 0 0
87 บ้านโทกหัวช้าง 0 0 0 0
88 บ้านข่อยมิตรภาพ สาขาแม่งาว 0 0 0 0
89 บ้านหลวงใต้ 0 0 0 0
90 วัดบ้านฮ่อง 0 0 0 0
91 บ้านสบเติ๋น 0 0 0 0
92 บ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 0 0 0 0
93 วัดพระเจ้านั่งแท่น 0 0 0 0
94 บ้านแม่กวัก 0 0 0 0
95 บ้านยางอ้อย 0 0 0 0
96 บ้านห้วยอูน 0 0 0 0
97 บ้านทุ่งฝาย 0 0 0 0
98 บ้านห้วยหก 0 0 0 0
99 วัดท่าสี 0 0 0 0
100 วัดบ้านแลง 0 0 0 0
101 ทุ่งหนองขามวิทยา 0 0 0 0
102 บ้านป่าตันกุมเมือง 0 0 0 0
103 บ้านวังตม 0 0 0 0
104 บ้านเวียงหงส์ล้านนา 0 0 0 0
รวม 217 175 144 536

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]