แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 47 39 82.98% 6 12.77% 2 4.26% 0 0% 47
2 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 34 29 85.29% 2 5.88% 1 2.94% 2 5.88% 34
3 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 23 20 86.96% 2 8.7% 1 4.35% 0 0% 23
4 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 26 19 73.08% 4 15.38% 3 11.54% 0 0% 26
5 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 23 19 82.61% 1 4.35% 1 4.35% 2 8.7% 23
6 โรงเรียนวังพร้าววิทยา 19 19 100% 0 0% 0 0% 0 0% 19
7 โรงเรียนผาปังวิทยา 23 18 81.82% 4 18.18% 0 0% 0 0% 22
8 โรงเรียนสันโป่งวิทยา 22 16 84.21% 3 15.79% 0 0% 0 0% 19
9 โรงเรียนอนุบาลเถิน 16 15 93.75% 0 0% 1 6.25% 0 0% 16
10 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 17 14 82.35% 3 17.65% 0 0% 0 0% 17
11 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 16 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
12 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 14 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
13 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 19 12 63.16% 4 21.05% 1 5.26% 2 10.53% 19
14 โรงเรียนบ้านแม่กัวะ 14 12 85.71% 0 0% 2 14.29% 0 0% 14
15 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 17 11 64.71% 6 35.29% 0 0% 0 0% 17
16 โรงเรียนบ้านแม่ทะ 17 11 64.71% 4 23.53% 2 11.76% 0 0% 17
17 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 14 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
18 โรงเรียนศาลาวิทยา 14 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
19 โรงเรียนต้นธงวิทยา 13 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
20 โรงเรียนบ้านเด่น 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
21 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 20 8 44.44% 9 50% 0 0% 1 5.56% 18
22 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
23 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
24 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
25 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
26 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
27 โรงเรียนนายางวิทยา 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
28 โรงเรียนวังหินวิทยา 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
29 โรงเรียนแม่วะวิทยา 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
30 โรงเรียนแม่มอกวิทยา 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
31 โรงเรียนแสลมวิทยา 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
32 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
33 โรงเรียนบ้านป่าตาล 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
34 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
35 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
36 โรงเรียนบ้านแก่น 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
37 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
38 โรงเรียนป่าตันวิทยา 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
39 โรงเรียนบ้านปางอ้า 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
40 โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
41 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
42 โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
43 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
44 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
45 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
46 โรงเรียนบ้านท่าผา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
47 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
48 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
49 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนบ้านสมัย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
52 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนวัดสาแล 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนบ้านท่า 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
56 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านอุมลอง (สบปราบ) 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
58 โรงเรียนบ้านน้ำหลง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
59 โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
60 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนบ้านหลุก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนสุนทรศึกษา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านนาคต 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านหลวง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านบอม 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
73 โรงเรียนบ้านเวียง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
74 โรงเรียนบ้านแม่ทาน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
75 โรงเรียนบ้านดอนธรรม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านผาแมว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านสองแคว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านสามขา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านเหล่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
86 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
87 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านหนองเตา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านนากวาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านนาต๋ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านนาโป่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านอุมลอง (เถิน) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านแม่เติน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนวัดนาแก้ว 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านนาบง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนอักษรศิลป์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]