สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 39 6 2 0 47
2 อนุบาลเสริมงาม 29 2 1 2 32
3 ห้วยแก้ววิทยา 20 2 1 0 23
4 ชุมชนบ้านจัววิทยา 19 4 3 0 26
5 แม่เชียงรายวิทยา 19 1 1 2 21
6 วังพร้าววิทยา 19 0 0 0 19
7 ผาปังวิทยา 18 4 0 0 22
8 สันโป่งวิทยา 16 3 0 0 19
9 อนุบาลเถิน 15 0 1 0 16
10 อนุบาลแม่พริก 14 3 0 0 17
11 ทองทิพย์วิทยา 14 2 0 0 16
12 บ้านอ้อวิทยา 13 1 0 0 14
13 เสริมขวาวิทยา 12 4 1 2 17
14 บ้านแม่กัวะ 12 0 2 0 14
15 อนุบาลแม่ทะ 11 6 0 0 17
16 บ้านแม่ทะ 11 4 2 0 17
17 ล้อมแรดวิทยา 9 3 2 0 14
18 ศาลาวิทยา 9 3 1 1 13
19 ต้นธงวิทยา 9 3 0 1 12
20 บ้านเด่น 9 1 1 0 11
21 ศรีลังกาวิทยา 8 9 0 1 17
22 บ้านแม่พริกบน 8 2 1 0 11
23 บ้านทุ่งต๋ำ 8 2 0 0 10
24 อนุบาลสบปราบ 8 2 0 0 10
25 แม่ถอดวิทยา 8 1 0 0 9
26 บ้านปงแพ่ง 8 0 0 0 8
27 นายางวิทยา 7 3 0 0 10
28 วังหินวิทยา 7 2 0 0 9
29 แม่วะวิทยา 7 1 1 0 9
30 แสลมวิทยา 7 1 0 0 8
31 แม่มอกวิทยา 7 1 0 0 8
32 ห้วยขี้นกวิทยา 6 2 1 0 9
33 บ้านแม่ตั๋ง 6 1 0 0 7
34 บ้านป่าตาล 6 1 0 0 7
35 บ้านนาแก้วประชารัฐ 6 0 0 0 6
36 บ้านแก่น 6 0 0 0 6
37 ป่าตันวิทยา 5 2 1 0 8
38 บ้านทุ่งขาม 5 2 1 0 8
39 บ้านปางอ้า 5 2 0 0 7
40 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 5 1 1 0 7
41 ชุมชนบ้านท่าแหน 5 0 0 0 5
42 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ 5 0 0 0 5
43 ชุมชนบ้านทุ่ง 4 3 1 1 8
44 กิ่วประชาวิทยา 4 1 1 0 6
45 นาครัวประชาสามัคคี 4 1 0 0 5
46 บ้านท่าผา 4 1 0 0 5
47 เสริมซ้ายวิทยา 4 1 0 0 5
48 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 4 0 0 0 4
49 บ้านน้ำดิบ 4 0 0 0 4
50 วัดหาดปู่ด้าย 4 0 0 0 4
51 วัดสาแล 4 0 0 0 4
52 วัดสบแม่ทำ 4 0 0 0 4
53 บ้านสมัย 4 0 0 0 4
54 บ้านศาลาสามัคคี 4 0 0 0 4
55 บ้านท่า 3 3 0 0 6
56 ห้วยมะเกลือวิทยา 3 2 0 0 5
57 บ้านอุมลอง (สบปราบ) 3 1 2 0 6
58 บ้านน้ำหลง 3 1 0 0 4
59 บ้านท่ามะเกว๋น 3 0 1 0 4
60 นาบ้านไร่วิทยา 3 0 0 0 3
61 บ้านหลุก 3 0 0 0 3
62 บ้านท่าเกวียน 3 0 0 0 3
63 บ้านสะพานหิน 3 0 0 0 3
64 แม่พุหอรบวิทยา 3 0 0 0 3
65 สุนทรศึกษา 3 0 0 0 3
66 บ้านนาคต 2 1 1 0 4
67 บ้านหลวง 2 1 0 0 3
68 บ้านแม่กึ๊ด 2 1 0 0 3
69 บ้านน้ำโทก-หัวดง 2 0 2 0 4
70 บ้านบอม 2 0 1 0 3
71 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 2 0 1 0 3
72 บ้านกิ่วห้วยเบิก 2 0 0 1 2
73 บ้านเวียง 2 0 0 1 2
74 บ้านแม่ทาน 2 0 0 1 2
75 บ้านสองแคว 2 0 0 0 2
76 ปางกุ่มวิทยา 2 0 0 0 2
77 บ้านผาแมว 2 0 0 0 2
78 บ้านดอนธรรม 2 0 0 0 2
79 บ้านสามขา 2 0 0 0 2
80 บ้านเหล่า 2 0 0 0 2
81 ไทยรัฐวิทยา 47 2 0 0 0 2
82 บ้านโป่งน้ำร้อน 2 0 0 0 2
83 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 2 0 0 0 2
84 ชุมชนบ้านแม่ปุ 1 1 1 0 3
85 บ้านแม่หลง-สบจาง 1 1 1 0 3
86 อ้อมอารีพิทยา 1 1 0 1 2
87 บ้านหนองเตา 1 1 0 0 2
88 ชุมชนบ้านมั่ว 1 1 0 0 2
89 บ้านสะเลียมหวาน 1 1 0 0 2
90 บ้านนาเบี้ย 1 0 0 0 1
91 บ้านนาโป่ง 1 0 0 0 1
92 บ้านอุมลอง (เถิน) 1 0 0 0 1
93 บ้านแม่เติน 1 0 0 0 1
94 สบต๋ำวิทยา 1 0 0 0 1
95 บ้านท่าช้าง 1 0 0 0 1
96 บ้านนากวาง 1 0 0 0 1
97 บ้านนาต๋ม 1 0 0 0 1
98 บ้านสองแควใต้ 0 2 0 0 2
99 วัดนาแก้ว 0 1 1 0 2
100 อักษรศิลป์ 0 1 0 0 1
101 ไตรมิตรสามัคคี 0 1 0 0 1
102 บ้านนาบง 0 1 0 0 1
103 บ้านแม่วะเด่นชัย 0 1 0 0 1
รวม 591 117 37 14 759