สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 38 6 2 0 46
2 อนุบาลเสริมงาม 26 2 1 2 29
3 ชุมชนบ้านจัววิทยา 19 4 3 0 26
4 ห้วยแก้ววิทยา 19 2 1 0 22
5 แม่เชียงรายวิทยา 19 1 1 2 21
6 ผาปังวิทยา 18 4 0 0 22
7 วังพร้าววิทยา 18 0 0 0 18
8 สันโป่งวิทยา 16 3 0 0 19
9 อนุบาลเถิน 15 0 1 0 16
10 ทองทิพย์วิทยา 14 2 0 0 16
11 บ้านอ้อวิทยา 13 1 0 0 14
12 เสริมขวาวิทยา 12 4 1 2 17
13 อนุบาลแม่พริก 12 3 0 0 15
14 บ้านแม่กัวะ 12 0 2 0 14
15 อนุบาลแม่ทะ 11 6 0 0 17
16 บ้านแม่ทะ 9 4 2 0 15
17 ล้อมแรดวิทยา 9 3 2 0 14
18 ต้นธงวิทยา 9 3 0 1 12
19 บ้านเด่น 9 1 1 0 11
20 ศรีลังกาวิทยา 8 9 0 1 17
21 ศาลาวิทยา 8 3 1 1 12
22 บ้านทุ่งต๋ำ 8 2 0 0 10
23 แม่ถอดวิทยา 8 1 0 0 9
24 บ้านปงแพ่ง 8 0 0 0 8
25 นายางวิทยา 7 3 0 0 10
26 บ้านแม่พริกบน 7 2 1 0 10
27 วังหินวิทยา 7 2 0 0 9
28 แม่วะวิทยา 7 1 1 0 9
29 แม่มอกวิทยา 7 1 0 0 8
30 ห้วยขี้นกวิทยา 6 2 1 0 9
31 อนุบาลสบปราบ 6 2 0 0 8
32 บ้านแม่ตั๋ง 6 1 0 0 7
33 แสลมวิทยา 6 1 0 0 7
34 บ้านป่าตาล 6 1 0 0 7
35 บ้านนาแก้วประชารัฐ 6 0 0 0 6
36 บ้านแก่น 6 0 0 0 6
37 ป่าตันวิทยา 5 2 1 0 8
38 บ้านทุ่งขาม 5 2 1 0 8
39 บ้านปางอ้า 5 2 0 0 7
40 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 5 1 1 0 7
41 ชุมชนบ้านท่าแหน 5 0 0 0 5
42 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ 5 0 0 0 5
43 ชุมชนบ้านทุ่ง 4 3 1 1 8
44 กิ่วประชาวิทยา 4 1 1 0 6
45 บ้านท่าผา 4 1 0 0 5
46 เสริมซ้ายวิทยา 4 1 0 0 5
47 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 4 0 0 0 4
48 บ้านน้ำดิบ 4 0 0 0 4
49 วัดหาดปู่ด้าย 4 0 0 0 4
50 วัดสาแล 4 0 0 0 4
51 วัดสบแม่ทำ 4 0 0 0 4
52 บ้านสมัย 4 0 0 0 4
53 บ้านศาลาสามัคคี 4 0 0 0 4
54 บ้านท่า 3 3 0 0 6
55 ห้วยมะเกลือวิทยา 3 2 0 0 5
56 บ้านอุมลอง (สบปราบ) 3 1 2 0 6
57 นาครัวประชาสามัคคี 3 1 0 0 4
58 บ้านน้ำหลง 3 1 0 0 4
59 บ้านท่ามะเกว๋น 3 0 1 0 4
60 นาบ้านไร่วิทยา 3 0 0 0 3
61 บ้านหลุก 3 0 0 0 3
62 บ้านท่าเกวียน 3 0 0 0 3
63 แม่พุหอรบวิทยา 3 0 0 0 3
64 สุนทรศึกษา 3 0 0 0 3
65 บ้านนาคต 2 1 1 0 4
66 บ้านหลวง 2 1 0 0 3
67 บ้านแม่กึ๊ด 2 1 0 0 3
68 บ้านน้ำโทก-หัวดง 2 0 2 0 4
69 บ้านบอม 2 0 1 0 3
70 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 2 0 1 0 3
71 บ้านกิ่วห้วยเบิก 2 0 0 1 2
72 บ้านเวียง 2 0 0 1 2
73 บ้านแม่ทาน 2 0 0 1 2
74 บ้านสองแคว 2 0 0 0 2
75 บ้านสะพานหิน 2 0 0 0 2
76 ปางกุ่มวิทยา 2 0 0 0 2
77 บ้านผาแมว 2 0 0 0 2
78 บ้านดอนธรรม 2 0 0 0 2
79 บ้านสามขา 2 0 0 0 2
80 บ้านเหล่า 2 0 0 0 2
81 ไทยรัฐวิทยา 47 2 0 0 0 2
82 บ้านโป่งน้ำร้อน 2 0 0 0 2
83 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 2 0 0 0 2
84 ชุมชนบ้านแม่ปุ 1 1 1 0 3
85 บ้านแม่หลง-สบจาง 1 1 1 0 3
86 อ้อมอารีพิทยา 1 1 0 1 2
87 บ้านหนองเตา 1 1 0 0 2
88 ชุมชนบ้านมั่ว 1 1 0 0 2
89 บ้านสะเลียมหวาน 1 1 0 0 2
90 บ้านนาเบี้ย 1 0 0 0 1
91 บ้านนาโป่ง 1 0 0 0 1
92 บ้านอุมลอง (เถิน) 1 0 0 0 1
93 บ้านแม่เติน 1 0 0 0 1
94 สบต๋ำวิทยา 1 0 0 0 1
95 บ้านท่าช้าง 1 0 0 0 1
96 บ้านนากวาง 1 0 0 0 1
97 บ้านนาต๋ม 1 0 0 0 1
98 บ้านสองแควใต้ 0 2 0 0 2
99 วัดนาแก้ว 0 1 1 0 2
100 อักษรศิลป์ 0 1 0 0 1
101 ไตรมิตรสามัคคี 0 1 0 0 1
102 บ้านนาบง 0 1 0 0 1
103 บ้านแม่วะเด่นชัย 0 1 0 0 1
รวม 574 117 37 14 742