แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 49 38 77.55% 9 18.37% 2 4.08% 0 0% 49
2 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 44 36 81.82% 3 6.82% 3 6.82% 2 4.55% 44
3 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 43 31 72.09% 4 9.3% 3 6.98% 5 11.63% 43
4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 44 27 67.5% 5 12.5% 6 15% 2 5% 40
5 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 37 26 72.22% 7 19.44% 3 8.33% 0 0% 36
6 โรงเรียนผาช่อวิทยา 42 26 68.42% 6 15.79% 2 5.26% 4 10.53% 38
7 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 39 22 64.71% 8 23.53% 1 2.94% 3 8.82% 34
8 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 38 19 51.35% 8 21.62% 6 16.22% 4 10.81% 37
9 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 33 19 59.38% 6 18.75% 5 15.63% 2 6.25% 32
10 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 25 18 72% 6 24% 1 4% 0 0% 25
11 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 38 17 48.57% 13 37.14% 3 8.57% 2 5.71% 35
12 โรงเรียนบ้านก่อ 25 16 72.73% 4 18.18% 0 0% 2 9.09% 22
13 โรงเรียนบ้านกล้วย 18 16 88.89% 2 11.11% 0 0% 0 0% 18
14 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 25 15 62.5% 5 20.83% 3 12.5% 1 4.17% 24
15 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 19 15 78.95% 4 21.05% 0 0% 0 0% 19
16 โรงเรียนวังทองวิทยา 21 15 75% 2 10% 2 10% 1 5% 20
17 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 29 14 53.85% 8 30.77% 1 3.85% 3 11.54% 26
18 โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 26 14 53.85% 7 26.92% 3 11.54% 2 7.69% 26
19 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 26 14 56% 5 20% 3 12% 3 12% 25
20 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 20 14 73.68% 3 15.79% 1 5.26% 1 5.26% 19
21 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 21 12 57.14% 8 38.1% 1 4.76% 0 0% 21
22 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 20 12 63.16% 3 15.79% 0 0% 4 21.05% 19
23 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 15 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
24 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 20 10 50% 2 10% 2 10% 6 30% 20
25 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 17 9 52.94% 2 11.76% 4 23.53% 2 11.76% 17
26 โรงเรียนบ้านแม่สุก 15 9 64.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 7.14% 14
27 โรงเรียนบ้านหนองนาว 18 8 44.44% 5 27.78% 3 16.67% 2 11.11% 18
28 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 16 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
29 โรงเรียนบ้านเมืองตึง 14 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
30 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
31 โรงเรียนบ้านแป้น 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
32 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 13 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
33 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
34 โรงเรียนบ้านสาแพะ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
35 โรงเรียนบ้านแพะ 18 6 37.5% 8 50% 2 12.5% 0 0% 16
36 โรงเรียนบ้านสบฟ้า 11 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
37 โรงเรียนบ้านแม่สง 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
38 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
39 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
40 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 12 5 41.67% 3 25% 4 33.33% 0 0% 12
41 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
42 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
43 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 11 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
44 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
45 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
47 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
48 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
49 โรงเรียนบ้านขาม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านทุ่ง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
51 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านใหม่ผ้าขาว 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
52 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
53 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
56 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
57 โรงเรียนบ้านเลาสู 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านแม่พริก 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
60 โรงเรียนบ้านวังมน 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
61 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
62 โรงเรียนบ้านปางดะ 7 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนบ้านสบลี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนบ้านไร่ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
67 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านแม่เย็น 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
70 โรงเรียนบ้านเปียงใจ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]