สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 20 50 32
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 20 51 31
3 005 โรงเรียนบ้านกล้วย 18 29 23
4 006 โรงเรียนบ้านก่อ 25 49 41
5 007 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 39 60 54
6 008 โรงเรียนบ้านขาม 6 17 13
7 009 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 6 10 9
8 011 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 13 16 16
9 010 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 16 57 31
10 012 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 9 16 12
11 013 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 5 12 8
12 014 โรงเรียนบ้านทุ่ง 6 11 9
13 016 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 2 4 4
14 017 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 11 24 15
15 020 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 4 6 5
16 019 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 7 16 14
17 015 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 3 5 5
18 022 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 9 14 13
19 024 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 9 31 17
20 025 โรงเรียนบ้านปางดะ 7 20 12
21 026 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 3 3 3
22 042 โรงเรียนบ้านวังมน 5 17 9
23 041 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 15 29 24
24 043 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 25 54 37
25 044 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 12 24 16
26 045 โรงเรียนบ้านสบฟ้า 11 26 17
27 046 โรงเรียนบ้านสบลี 2 5 4
28 047 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 6 12 8
29 048 โรงเรียนบ้านสาแพะ 8 15 13
30 049 โรงเรียนบ้านหนองนาว 18 36 25
31 050 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 10 17 14
32 052 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 5 6 6
33 053 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 2 4 3
34 054 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 6 12 10
35 057 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 4 7 7
36 028 โรงเรียนบ้านเปียงใจ 1 6 3
37 031 โรงเรียนบ้านเมืองตึง 14 25 21
38 040 โรงเรียนบ้านเลาสู 3 7 6
39 029 โรงเรียนบ้านแป้น 11 22 14
40 030 โรงเรียนบ้านแพะ 18 28 26
41 033 โรงเรียนบ้านแม่พริก 5 5 5
42 036 โรงเรียนบ้านแม่สุก 15 18 18
43 038 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 19 40 31
44 037 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 8 13 12
45 034 โรงเรียนบ้านแม่เย็น 2 5 4
46 032 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 8 15 12
47 055 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 7 24 15
48 056 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 13 20 18
49 039 โรงเรียนบ้านไร่ 3 10 3
50 058 โรงเรียนผาช่อวิทยา 42 98 73
51 059 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 38 76 51
52 060 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 20 28 21
53 061 โรงเรียนวังทองวิทยา 21 39 33
54 001 โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 26 43 36
55 063 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 44 71 64
56 064 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 33 56 48
57 027 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 26 53 41
58 065 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 8 17 13
59 066 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านใหม่ผ้าขาว 7 12 11
60 067 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 7 11 10
61 069 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 17 35 25
62 070 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 29 58 46
63 071 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 25 55 29
64 062 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 38 62 51
65 068 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 37 103 64
66 073 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 44 119 71
67 072 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 49 116 80
68 002 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 43 96 65
69 051 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 21 47 28
70 035 โรงเรียนบ้านแม่สง 8 17 10
รวม 1077 2215 1618
3833

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]