สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวังเหนือ 15 6 5 26 36 3 3 2 42
2 ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 14 7 3 24 25 7 3 0 35
3 แจ้คอนวิทยา 13 6 3 22 29 4 3 5 36
4 อนุบาลแจ้ห่ม 10 6 15 31 38 9 2 0 49
5 ผาช่อวิทยา 8 9 5 22 26 6 2 4 34
6 ศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 8 8 4 20 24 4 6 2 34
7 วังทองวิทยา 6 4 4 14 13 2 2 1 17
8 ศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 6 4 3 13 16 5 5 2 26
9 ศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 6 2 5 13 15 11 3 2 29
10 บ้านขอวิทยา 5 3 4 12 18 7 1 3 26
11 บ้านก่อ 5 2 3 10 16 4 0 2 20
12 ร่องเคาะวิทยา 4 10 6 20 18 8 6 4 32
13 ศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 4 7 3 14 12 6 1 3 19
14 ศูนย์การเรียนรวมบ้านแม่ตา 4 3 1 8 13 7 3 2 23
15 ศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 4 2 2 8 15 5 3 1 23
16 บ้านห้วยก้อด 4 1 3 8 12 8 1 0 21
17 บ้านกล้วย 4 0 2 6 14 2 0 0 16
18 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 3 2 2 7 8 4 2 1 14
19 บ้านทุ่งสะแกง 3 1 1 5 5 1 2 1 8
20 ชุมชนบ้านสา 3 0 3 6 12 3 0 4 15
21 ชุมชนบ้านใหม่ 2 2 1 5 14 3 1 1 18
22 บ้านแม่สุขใน 2 2 1 5 4 2 1 1 7
23 บ้านแม่สุขวังเหนือ 2 1 3 6 12 4 0 0 16
24 บ้านแม่สุก 2 1 2 5 9 2 2 1 13
25 ศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 2 1 1 4 8 2 4 2 14
26 บ้านทัพป่าเส้า 2 1 0 3 3 1 1 0 5
27 บ้านเลาสู 2 1 0 3 3 0 0 0 3
28 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1 5 4 10 9 1 2 6 12
29 บ้านดอนแก้ว 1 5 1 7 8 3 1 1 12
30 บ้านเมืองตึง 1 3 2 6 7 3 1 1 11
31 บ้านหนองนาว 1 2 1 4 7 4 3 2 14
32 ศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1 1 3 5 7 4 3 3 14
33 บ้านสาแพะ 1 1 2 4 7 1 0 0 8
34 บ้านแม่สง 1 1 0 2 6 2 0 0 8
35 ศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 1 1 0 2 5 1 0 2 6
36 บ้านทุ่งฮ้าง 1 1 0 2 4 3 0 0 7
37 บ้านสบลี 1 1 0 2 1 1 0 0 2
38 บ้านสบฟ้า 1 0 2 3 6 4 0 1 10
39 บ้านปงถ้ำ 1 0 1 2 4 3 1 0 8
40 บ้านน้ำจำ 1 0 1 2 4 1 2 0 7
41 บ้านช่อฟ้า 1 0 1 2 3 3 0 0 6
42 บ้านหัวทุ่ง 1 0 0 1 3 1 1 0 5
43 บ้านต้นงุ้น 1 0 0 1 2 1 0 1 3
44 บ้านไร่ 1 0 0 1 1 0 1 1 2
45 บ้านหัวฝาย 1 0 0 1 1 0 1 0 2
46 บ้านแม่เย็น 1 0 0 1 1 0 1 0 2
47 บ้านวังใหม่ 0 3 3 6 17 3 1 0 21
48 บ้านแป้น 0 3 3 6 7 0 1 1 8
49 บ้านใหม่เหล่ายาว 0 3 1 4 7 3 1 2 11
50 บ้านใหม่พัฒนา 0 2 0 2 4 2 1 0 7
51 บ้านหัวเมือง 0 2 0 2 2 2 1 0 5
52 บ้านวังโป่ง 0 1 5 6 9 4 0 1 13
53 บ้านทุ่ง 0 1 1 2 3 1 1 0 5
54 บ้านสันมะเกลือ 0 1 0 1 6 0 0 0 6
55 บ้านศรีบุญเรือง 0 1 0 1 5 3 4 0 12
56 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 0 1 0 1 5 3 2 0 10
57 ศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 0 1 0 1 3 3 0 1 6
58 บ้านขาม 0 1 0 1 3 2 0 0 5
59 บ้านวังมน 0 1 0 1 2 1 0 1 3
60 บ้านป่าเหมี้ยง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
61 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 1 1 2 0 0 1 2
62 บ้านแพะ 0 0 0 0 6 8 2 0 16
63 บ้านแม่แจ๋ม 0 0 0 0 4 2 1 0 7
64 ศูนย์เรียนรวมบ้านใหม่ผ้าขาว 0 0 0 0 2 2 1 0 5
65 บ้านแม่พริก 0 0 0 0 2 1 0 2 3
66 บ้านปางดะ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
67 บ้านฮ่องลี่ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
68 บ้านทุ่งผึ้ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
69 บ้านทุ่งฮี 0 0 0 0 0 2 1 1 3
70 บ้านเปียงใจ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 162 135 117 414 598 205 93 72 896