สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลวังเหนือ 15 6 5 26
2 แจ้คอนวิทยา 15 6 3 24
3 ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 14 8 3 25
4 อนุบาลแจ้ห่ม 10 6 15 31
5 ศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 8 10 5 23
6 ผาช่อวิทยา 8 9 5 22
7 วังทองวิทยา 8 4 4 16
8 ศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 8 2 6 16
9 ศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 7 4 5 16
10 ร่องเคาะวิทยา 5 10 6 21
11 บ้านขอวิทยา 5 7 4 16
12 ศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 5 3 3 11
13 ศูนย์การเรียนรวมบ้านแม่ตา 5 3 1 9
14 บ้านก่อ 5 2 3 10
15 บ้านกล้วย 5 1 2 8
16 ศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 4 7 4 15
17 ศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 4 2 2 8
18 บ้านห้วยก้อด 4 1 3 8
19 บ้านต้นงุ้น 4 1 0 5
20 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 3 2 2 7
21 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3 1 3 7
22 บ้านทุ่งสะแกง 3 1 1 5
23 ชุมชนบ้านสา 3 0 3 6
24 บ้านน้ำจำ 3 0 1 4
25 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2 5 4 11
26 บ้านเมืองตึง 2 3 2 7
27 ชุมชนบ้านใหม่ 2 2 1 5
28 ศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 2 2 1 5
29 บ้านแม่สุขใน 2 2 1 5
30 บ้านแม่สุก 2 1 2 5
31 บ้านทัพป่าเส้า 2 1 0 3
32 บ้านเลาสู 2 1 0 3
33 บ้านดอนแก้ว 1 5 1 7
34 บ้านวังใหม่ 1 4 3 8
35 บ้านหนองนาว 1 2 2 5
36 บ้านสาแพะ 1 1 2 4
37 บ้านแม่สง 1 1 0 2
38 ศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 1 1 0 2
39 บ้านทุ่งฮ้าง 1 1 0 2
40 บ้านขาม 1 1 0 2
41 บ้านป่าเหมี้ยง 1 1 0 2
42 บ้านสบลี 1 1 0 2
43 บ้านสบฟ้า 1 0 2 3
44 บ้านปงถ้ำ 1 0 2 3
45 บ้านช่อฟ้า 1 0 1 2
46 ศูนย์เรียนรวมบ้านใหม่ผ้าขาว 1 0 0 1
47 บ้านหัวทุ่ง 1 0 0 1
48 บ้านไร่ 1 0 0 1
49 บ้านหัวฝาย 1 0 0 1
50 บ้านแม่เย็น 1 0 0 1
51 บ้านแป้น 0 3 3 6
52 บ้านใหม่เหล่ายาว 0 3 1 4
53 บ้านวังโป่ง 0 2 5 7
54 บ้านใหม่พัฒนา 0 2 0 2
55 บ้านหัวเมือง 0 2 0 2
56 บ้านทุ่ง 0 1 2 3
57 บ้านสันมะเกลือ 0 1 0 1
58 บ้านศรีบุญเรือง 0 1 0 1
59 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 0 1 0 1
60 ศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 0 1 0 1
61 บ้านวังมน 0 1 0 1
62 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 1 1
63 บ้านแพะ 0 0 0 0
64 บ้านแม่แจ๋ม 0 0 0 0
65 บ้านแม่พริก 0 0 0 0
66 บ้านปางดะ 0 0 0 0
67 บ้านฮ่องลี่ 0 0 0 0
68 บ้านทุ่งผึ้ง 0 0 0 0
69 บ้านทุ่งฮี 0 0 0 0
70 บ้านเปียงใจ 0 0 0 0
รวม 188 149 125 462

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]