แจ้งการเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน

รายการแข่งขันที่ต้องนำอุปกรณ์มาจากโรงเรียน
   
1. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ให้นำนาฬิกาจับเวลาแบบ
        เปลี่ยนสลับหรือโทรศัพท์มือถือพร้อมให้โหลดแอพ Swith Toggle หรือ
        Chess clock ทุกเกม
    2. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
    3. การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้นำกระดานรองวาด มาเอง
    4. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)

วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 10:34 น.