แจ้งระบบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
ห้องคอม 1
Intel core i5 3.00 GHz
RAM : 4.0 GB
OS : Window 10 64 bit
Microsoft office 2013 English only
ห้องคอม 2 
Intel core i5 3.20 GHz
RAM : 4.0 GB
OS : Window 8.1 64 bit
Microsoft office 2010 English only
วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 12:55 น.