งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
ระหว่างวันที่ 9-10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอรพินพิทยา 9 ต.ค. 2562 09.00 - 16.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอรพินพิทยา 10 ต.ค. 2562 09.00 - 12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอรพินพิทยา 10 ต.ค. 2562 13.00 - 16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอรพินพิทยา 9 ต.ค. 2562 09.00 - 16.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอรพินพิทยา 10 ต.ค. 2562 09.00 - 16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอรพินพิทยา 10 ต.ค. 2562 09.00 - 16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอรพินพิทยา 9 ต.ค. 2562 09.00 - 12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอรพินพิทยา 9 ต.ค. 2562 09.00 - 12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอรพินพิทยา 9 ต.ค. 2562 13.00 - 16.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอรพินพิทยา 9 ต.ค. 2562 13.00 - 16.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอรพินพิทยา 9 ต.ค. 2562 09.00 - 16.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอรพินพิทยา 9 ต.ค. 2562 09.00 - 16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอรพินพิทยา 9 ต.ค. 2562 09.00 - 16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอรพินพิทยา 9 ต.ค. 2562 09.00 - 10.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอรพินพิทยา 9 ต.ค. 2562 13.00 - 16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอรพินพิทยา 9 ต.ค. 2562 10.30 - 12.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอรพินพิทยา 9 ต.ค. 2562 09.00 - 16.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โทร.053 003 551 ต่อ 122,123Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]