สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำพูน เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลลำพูน 32 12 7 3 51
2 บ้านหนองเงือก 25 4 0 0 29
3 บ้านปงเเม่ลอบ 24 9 1 1 34
4 ตำบลริมปิง 21 12 6 0 39
5 ใบบุญลำพูน 20 4 0 0 24
6 วัดป่าตึงห้วยยาบ 19 9 2 2 30
7 บ้านหนองเกิด 18 7 7 2 32
8 อรพินพิทยา 16 3 0 0 19
9 วัดบ้านก้อง 14 5 3 0 22
10 บ้านหนองช้างคืน 14 1 3 0 18
11 บ้านฮ่องกอม่วง 13 8 3 1 24
12 เทศบาลประตูลี้ 13 7 0 0 20
13 บ้านไร่ดง 12 1 1 1 14
14 วัดขี้เหล็ก 10 3 5 1 18
15 บ้านห้วยไซ 10 3 5 0 18
16 บ้านมะเขือแจ้ 10 2 2 0 14
17 บ้านห้วยส้ม 9 9 0 0 18
18 อนุบาลเมืองลำพูน 9 6 2 1 17
19 ดรุณพัฒนา 9 1 1 0 11
20 บ้านน้ำย้อย 9 1 0 1 10
21 บ้านเหล่าป่าก๋อย 9 1 0 0 10
22 บ้านป่าเลา 8 6 4 1 18
23 วัดน้ำดิบ 8 4 1 0 13
24 บ้านป่าซาง 8 4 0 0 12
25 วัดป่าสัก 7 6 5 0 18
26 วัดสันต้นธง 7 3 1 0 11
27 วัดสันคะยอม 7 3 0 0 10
28 ใบบุญป่าซาง 7 2 1 0 10
29 บ้านดอยคำ 7 1 2 0 10
30 ตำบลบ้านแป้น 6 5 2 0 13
31 บ้านศรีย้อย 6 4 0 1 10
32 วัดสันป่าสัก 6 3 1 2 10
33 วัดศรีบังวัน 6 3 0 0 9
34 ราชประชานุเคราะห์ 26 6 2 2 0 10
35 วัดสันทราย 6 2 1 0 9
36 วัดบ้านเรือน 6 2 0 0 8
37 บ้านโป่งรู 6 1 0 1 7
38 วัดหนองซิว 6 1 0 0 7
39 วัดทากาศ 6 1 0 0 7
40 บ้านดงสารภี 6 0 2 0 8
41 บ้านสันป่าเหียง 5 4 0 2 9
42 วัดอรัญญาราม 5 3 2 0 10
43 รพีเลิศวิทยา 5 3 2 0 10
44 เทศบาล ๑ บ้านกลาง 5 1 0 1 6
45 วัดบ้านธิ 5 1 0 1 6
46 เทศบาลสันป่ายางหน่อม 5 1 0 0 6
47 บ้านเเม่เมย 5 1 0 0 6
48 บ้านร้องเรือ 4 3 3 1 10
49 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ 4 3 2 2 9
50 วัดน้ำพุ 4 3 0 0 7
51 บ้านผาตั้ง 4 1 2 0 7
52 วัดบ้านม้า 4 1 1 1 6
53 บ้านเหมืองลึก 4 1 0 0 5
54 วัดนครเจดีย์ 4 0 2 0 6
55 บ้านหนองยางไคล 3 4 1 0 8
56 เทศบาลตำบลบ้านธิ 3 1 3 1 7
57 วัดเหมืองง่า 3 1 0 0 4
58 บ้านดอนตอง 3 1 0 0 4
59 บ้านทาป่าเปา 3 1 0 0 4
60 บ้านฉางข้าวน้อย 3 0 1 0 4
61 บ้านศรีป้าน 3 0 0 2 3
62 วัดบ้านเหล่า 3 0 0 1 3
63 เลาหจิตรวิทยา 3 0 0 0 3
64 วัดป่าแดด 3 0 0 0 3
65 วัดหนองสมณะ 3 0 0 0 3
66 บ้านศรีสุพรรณ 2 7 1 0 10
67 บ้านทาป่าสัก 2 4 3 0 9
68 วัดกู่เส้า 2 2 2 0 6
69 บ้านเเพะยันต์ดอยเเช่ 2 2 1 2 5
70 บ้านป่าเส้า 2 2 1 0 5
71 วัดบ้านแจ่ม 2 1 1 0 4
72 บ้านโทกน้ำกัด 2 1 0 1 3
73 บ้านจำบอน 2 1 0 0 3
74 วัดหนองหล่ม 2 1 0 0 3
75 วัดต้นโชค 2 1 0 0 3
76 ธรรมสาธิตศึกษา 2 0 1 0 3
77 เชตวันหนองหมู 2 0 0 1 2
78 วัดชัยสถาน 2 0 0 0 2
79 บ้านกองงาม 2 0 0 0 2
80 บ้านล้องหนองหอย 2 0 0 0 2
81 อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น 2 0 0 0 2
82 บ้านดอยแก้ว 1 3 1 0 5
83 วัดห้วยม้าโก้ง 1 1 2 1 4
84 บ้านหนองบัว 1 1 1 0 3
85 บ้านหนองดู่ 1 1 0 0 2
86 วัดศรีดอนชัย 1 1 0 0 2
87 วัดทุ่งยาว 1 1 0 0 2
88 บ้านป่าตาล 1 0 3 0 4
89 ธนรัตน์วิทยา 1 0 1 0 2
90 เทศบาลจามเทวี 1 0 1 0 2
91 บ้านต้นผึ้ง 1 0 0 1 1
92 บ้านสะปุ๋ง 1 0 0 1 1
93 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง 1 0 0 0 1
94 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 1 0 0 0 1
95 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านเเม่สะเเงะ 1 0 0 0 1
96 มงคลวิทยา 1 0 0 0 1
97 วัดฮ่องกอก 1 0 0 0 1
98 วัดบ้านดอน 1 0 0 0 1
99 บ้านหล่ายทา 0 3 0 1 3
100 บ้านทาปลาดุก 0 2 0 0 2
101 บ้างปงเเม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 0 1 0 0 1
102 บ้านศาลาแม่ทา 0 1 0 0 1
103 วัดป่ายาง 0 1 0 0 1
104 เทศบาลสันป่ายางหลวง 0 1 0 0 1
105 วัดช้างค้ำ 0 0 0 2 0
รวม 586 234 108 40 968