สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำพูน เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลลำพูน 12 10 10 32 35 12 7 3 54
2 บ้านหนองเงือก 9 6 8 23 26 4 0 0 30
3 ตำบลริมปิง 8 8 6 22 21 12 6 0 39
4 บ้านหนองช้างคืน 8 5 2 15 14 1 3 0 18
5 วัดบ้านก้อง 8 4 3 15 14 5 3 0 22
6 บ้านหนองเกิด 7 7 7 21 18 7 7 2 32
7 บ้านไร่ดง 6 2 1 9 12 2 1 1 15
8 ใบบุญลำพูน 5 10 4 19 20 4 0 0 24
9 วัดป่าตึงห้วยยาบ 5 7 2 14 19 9 3 2 31
10 บ้านปงเเม่ลอบ 5 4 4 13 24 9 1 1 34
11 ดรุณพัฒนา 5 3 2 10 9 1 1 0 11
12 วัดน้ำดิบ 5 2 1 8 8 4 1 0 13
13 บ้านป่าเลา 5 2 0 7 8 6 4 1 18
14 บ้านน้ำย้อย 5 1 1 7 9 1 0 1 10
15 บ้านห้วยไซ 4 3 4 11 10 3 5 0 18
16 วัดขี้เหล็ก 4 2 3 9 10 3 5 1 18
17 บ้านห้วยส้ม 4 2 2 8 9 9 0 0 18
18 ราชประชานุเคราะห์ 26 4 1 2 7 6 2 2 0 10
19 บ้านโป่งรู 4 1 1 6 6 1 0 1 7
20 ใบบุญป่าซาง 3 3 3 9 7 2 1 0 10
21 บ้านเหล่าป่าก๋อย 3 3 2 8 9 1 0 0 10
22 เทศบาลประตูลี้ 3 2 6 11 13 7 0 0 20
23 เทศบาล ๑ บ้านกลาง 3 2 1 6 5 1 0 1 6
24 วัดสันต้นธง 3 1 3 7 7 3 1 0 11
25 วัดหนองซิว 3 1 2 6 6 1 0 0 7
26 บ้านมะเขือแจ้ 3 1 1 5 10 2 2 0 14
27 บ้านดอยคำ 3 1 1 5 7 2 3 0 12
28 วัดอรัญญาราม 3 1 1 5 5 3 2 0 10
29 วัดสันป่าสัก 3 0 1 4 6 3 1 2 10
30 รพีเลิศวิทยา 2 6 1 9 5 3 2 0 10
31 อรพินพิทยา 2 5 4 11 16 3 1 0 20
32 บ้านป่าซาง 2 5 0 7 8 4 0 0 12
33 อนุบาลเมืองลำพูน 2 4 4 10 11 6 3 1 20
34 วัดบ้านม้า 2 3 0 5 4 1 1 1 6
35 วัดสันคะยอม 2 2 4 8 7 3 1 0 11
36 วัดสันทราย 2 2 1 5 6 2 1 0 9
37 วัดป่าสัก 2 1 2 5 7 7 5 0 19
38 เทศบาลสันป่ายางหน่อม 2 1 0 3 5 1 0 0 6
39 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ 2 1 0 3 4 3 2 2 9
40 บ้านเหมืองลึก 2 1 0 3 4 1 0 0 5
41 วัดเหมืองง่า 2 1 0 3 3 1 0 0 4
42 เลาหจิตรวิทยา 2 1 0 3 3 0 0 0 3
43 วัดศรีบังวัน 2 0 1 3 6 3 0 0 9
44 วัดป่าแดด 2 0 1 3 3 0 0 0 3
45 บ้านฮ่องกอม่วง 1 3 6 10 13 8 3 1 24
46 วัดทากาศ 1 2 1 4 6 1 0 0 7
47 วัดน้ำพุ 1 2 0 3 4 3 0 0 7
48 บ้านดอนตอง 1 1 2 4 4 1 0 0 5
49 บ้านหนองยางไคล 1 1 2 4 3 4 1 0 8
50 บ้านดงสารภี 1 1 1 3 6 0 2 0 8
51 บ้านกองงาม 1 1 1 3 3 0 0 0 3
52 บ้านศรีป้าน 1 1 0 2 3 0 0 2 3
53 บ้านจำบอน 1 1 0 2 2 1 0 0 3
54 วัดบ้านธิ 1 0 3 4 5 1 0 1 6
55 ตำบลบ้านแป้น 1 0 2 3 6 5 2 0 13
56 บ้านสันป่าเหียง 1 0 2 3 5 4 0 2 9
57 บ้านเเม่เมย 1 0 2 3 5 1 0 0 6
58 บ้านร้องเรือ 1 0 1 2 4 3 3 1 10
59 วัดบ้านเหล่า 1 0 1 2 3 0 0 1 3
60 วัดหนองสมณะ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
61 บ้านทาป่าสัก 1 0 1 2 2 4 3 0 9
62 ธนรัตน์วิทยา 1 0 1 2 2 0 1 0 3
63 วัดชัยสถาน 1 0 1 2 2 0 0 0 2
64 บ้านผาตั้ง 1 0 0 1 4 1 2 0 7
65 บ้านเเพะยันต์ดอยเเช่ 1 0 0 1 2 2 2 2 6
66 วัดบ้านแจ่ม 1 0 0 1 2 1 1 0 4
67 บ้านโทกน้ำกัด 1 0 0 1 2 1 0 1 3
68 เชตวันหนองหมู 1 0 0 1 2 0 0 1 2
69 บ้านดอยแก้ว 1 0 0 1 1 3 1 0 5
70 บ้านหนองดู่ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
71 วัดศรีดอนชัย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
72 บ้านป่าตาล 1 0 0 1 1 0 3 0 4
73 เทศบาลจามเทวี 1 0 0 1 1 0 1 0 2
74 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 วัดบ้านเรือน 0 2 3 5 6 2 0 0 8
76 วัดนครเจดีย์ 0 2 2 4 4 1 2 0 7
77 บ้านศรีย้อย 0 2 0 2 6 4 0 1 10
78 บ้านทาป่าเปา 0 2 0 2 3 1 0 0 4
79 วัดหนองหล่ม 0 2 0 2 2 1 0 0 3
80 วัดกู่เส้า 0 1 0 1 2 2 2 0 6
81 ธรรมสาธิตศึกษา 0 1 0 1 2 0 1 0 3
82 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 1 1 1 0 3
83 วัดทุ่งยาว 0 1 0 1 1 1 0 0 2
84 บ้านต้นผึ้ง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
85 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านเเม่สะเเงะ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
87 มงคลวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 วัดฮ่องกอก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านหล่ายทา 0 1 0 1 0 3 0 1 3
90 บ้านล้องหนองหอย 0 0 2 2 2 0 0 0 2
91 เทศบาลตำบลบ้านธิ 0 0 1 1 3 1 3 1 7
92 บ้านฉางข้าวน้อย 0 0 1 1 3 0 1 0 4
93 วัดห้วยม้าโก้ง 0 0 1 1 1 1 2 1 4
94 บ้านสะปุ๋ง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
95 วัดบ้านดอน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
96 บ้านศรีสุพรรณ 0 0 0 0 2 7 1 0 10
97 บ้านป่าเส้า 0 0 0 0 2 2 1 0 5
98 วัดต้นโชค 0 0 0 0 2 1 0 0 3
99 อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
100 บ้านทาปลาดุก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
101 บ้างปงเเม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 บ้านศาลาแม่ทา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 วัดป่ายาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 เทศบาลสันป่ายางหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 วัดช้างค้ำ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
รวม 203 161 142 506 595 238 114 40 947