สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำพูน เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลลำพูน 12 10 10 32 34 12 7 3 53
2 บ้านหนองเงือก 7 5 6 18 21 4 0 0 25
3 ตำบลริมปิง 7 5 5 17 16 11 6 0 33
4 วัดบ้านก้อง 7 4 2 13 13 4 3 0 20
5 บ้านหนองช้างคืน 7 4 1 12 10 1 3 0 14
6 บ้านหนองเกิด 6 7 7 20 16 7 7 2 30
7 ใบบุญลำพูน 5 10 4 19 20 4 0 0 24
8 บ้านปงเเม่ลอบ 5 4 4 13 24 9 1 1 34
9 ดรุณพัฒนา 5 3 2 10 9 1 1 0 11
10 บ้านป่าเลา 5 2 0 7 8 6 4 1 18
11 บ้านไร่ดง 5 1 1 7 9 2 1 1 12
12 วัดป่าตึงห้วยยาบ 4 6 2 12 17 9 3 2 29
13 วัดขี้เหล็ก 4 2 3 9 8 3 5 1 16
14 บ้านห้วยส้ม 4 2 2 8 9 9 0 0 18
15 วัดน้ำดิบ 4 1 0 5 5 4 1 0 10
16 บ้านน้ำย้อย 4 0 1 5 6 1 0 1 7
17 ใบบุญป่าซาง 3 3 3 9 7 2 1 0 10
18 เทศบาลประตูลี้ 3 2 6 11 13 7 0 0 20
19 บ้านห้วยไซ 3 2 3 8 7 3 5 0 15
20 เทศบาล ๑ บ้านกลาง 3 2 1 6 5 1 0 1 6
21 วัดสันต้นธง 3 1 3 7 7 3 1 0 11
22 วัดหนองซิว 3 1 2 6 6 1 0 0 7
23 วัดอรัญญาราม 3 1 1 5 5 3 2 0 10
24 รพีเลิศวิทยา 2 6 1 9 5 3 2 0 10
25 อรพินพิทยา 2 5 4 11 16 3 1 0 20
26 อนุบาลเมืองลำพูน 2 4 4 10 11 6 3 1 20
27 บ้านป่าซาง 2 3 0 5 6 4 0 0 10
28 วัดบ้านม้า 2 3 0 5 4 1 1 1 6
29 วัดสันคะยอม 2 2 4 8 7 3 1 0 11
30 วัดสันทราย 2 2 0 4 5 2 1 0 8
31 บ้านดอยคำ 2 1 1 4 5 2 3 0 10
32 เทศบาลสันป่ายางหน่อม 2 1 0 3 5 1 0 0 6
33 บ้านเหมืองลึก 2 1 0 3 3 1 0 0 4
34 วัดเหมืองง่า 2 1 0 3 3 1 0 0 4
35 เลาหจิตรวิทยา 2 1 0 3 3 0 0 0 3
36 วัดป่าสัก 2 0 2 4 6 7 5 0 18
37 วัดศรีบังวัน 2 0 1 3 5 3 0 0 8
38 วัดสันป่าสัก 2 0 1 3 4 3 1 2 8
39 บ้านเหล่าป่าก๋อย 1 3 2 6 7 1 0 0 8
40 วัดน้ำพุ 1 2 0 3 4 3 0 0 7
41 บ้านมะเขือแจ้ 1 1 1 3 8 2 2 0 12
42 บ้านโป่งรู 1 1 1 3 3 1 0 1 4
43 บ้านกองงาม 1 1 1 3 3 0 0 0 3
44 วัดทากาศ 1 1 0 2 4 1 0 0 5
45 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ 1 1 0 2 3 3 2 2 8
46 บ้านศรีป้าน 1 1 0 2 3 0 0 2 3
47 บ้านจำบอน 1 1 0 2 2 1 0 0 3
48 ตำบลบ้านแป้น 1 0 2 3 6 5 2 0 13
49 บ้านสันป่าเหียง 1 0 2 3 5 4 0 2 9
50 บ้านหนองยางไคล 1 0 2 3 2 4 1 0 7
51 บ้านร้องเรือ 1 0 1 2 4 3 3 1 10
52 บ้านเเม่เมย 1 0 1 2 4 1 0 0 5
53 วัดบ้านเหล่า 1 0 1 2 3 0 0 1 3
54 บ้านทาป่าสัก 1 0 1 2 2 4 3 0 9
55 ธนรัตน์วิทยา 1 0 1 2 2 0 1 0 3
56 วัดชัยสถาน 1 0 1 2 2 0 0 0 2
57 วัดป่าแดด 1 0 1 2 2 0 0 0 2
58 บ้านผาตั้ง 1 0 0 1 3 1 2 0 6
59 บ้านเเพะยันต์ดอยเเช่ 1 0 0 1 2 2 2 2 6
60 วัดบ้านแจ่ม 1 0 0 1 2 1 1 0 4
61 บ้านโทกน้ำกัด 1 0 0 1 2 1 0 1 3
62 เชตวันหนองหมู 1 0 0 1 2 0 0 1 2
63 บ้านดอยแก้ว 1 0 0 1 1 3 1 0 5
64 บ้านหนองดู่ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
65 บ้านป่าตาล 1 0 0 1 1 0 3 0 4
66 เทศบาลจามเทวี 1 0 0 1 1 0 1 0 2
67 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 บ้านฮ่องกอม่วง 0 3 5 8 10 7 3 1 20
69 วัดบ้านเรือน 0 2 3 5 6 2 0 0 8
70 วัดนครเจดีย์ 0 2 2 4 4 1 2 0 7
71 วัดหนองหล่ม 0 2 0 2 2 1 0 0 3
72 บ้านดอนตอง 0 1 2 3 3 1 0 0 4
73 ราชประชานุเคราะห์ 26 0 1 2 3 2 2 2 0 6
74 บ้านดงสารภี 0 1 1 2 4 0 2 0 6
75 บ้านศรีย้อย 0 1 0 1 4 4 0 1 8
76 วัดกู่เส้า 0 1 0 1 2 2 2 0 6
77 บ้านทาป่าเปา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
78 ธรรมสาธิตศึกษา 0 1 0 1 2 0 1 0 3
79 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 1 1 1 0 3
80 วัดทุ่งยาว 0 1 0 1 1 1 0 0 2
81 บ้านต้นผึ้ง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
82 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านเเม่สะเเงะ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
84 มงคลวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
85 วัดฮ่องกอก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านหล่ายทา 0 1 0 1 0 3 0 1 3
87 บ้านล้องหนองหอย 0 0 2 2 2 0 0 0 2
88 เทศบาลตำบลบ้านธิ 0 0 1 1 3 1 3 1 7
89 บ้านฉางข้าวน้อย 0 0 1 1 3 0 1 0 4
90 วัดบ้านธิ 0 0 1 1 2 1 0 1 3
91 วัดหนองสมณะ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
92 วัดห้วยม้าโก้ง 0 0 1 1 1 1 2 1 4
93 บ้านสะปุ๋ง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
94 วัดบ้านดอน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
95 บ้านป่าเส้า 0 0 0 0 2 2 1 0 5
96 วัดต้นโชค 0 0 0 0 2 1 0 0 3
97 อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
98 บ้านศรีสุพรรณ 0 0 0 0 1 7 1 0 9
99 บ้านทาปลาดุก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
100 บ้างปงเเม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 บ้านศาลาแม่ทา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 วัดป่ายาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 วัดศรีดอนชัย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 เทศบาลสันป่ายางหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 วัดช้างค้ำ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
รวม 171 144 129 444 518 235 114 40 867