สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำพูน เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลลำพูน 12 10 10 32
2 บ้านหนองเงือก 9 6 8 23
3 ตำบลริมปิง 8 8 6 22
4 บ้านหนองช้างคืน 8 5 2 15
5 วัดบ้านก้อง 8 4 3 15
6 บ้านหนองเกิด 7 7 7 21
7 บ้านไร่ดง 6 2 1 9
8 ใบบุญลำพูน 5 10 4 19
9 วัดป่าตึงห้วยยาบ 5 7 2 14
10 บ้านปงเเม่ลอบ 5 4 4 13
11 ดรุณพัฒนา 5 3 2 10
12 วัดน้ำดิบ 5 2 1 8
13 บ้านป่าเลา 5 2 0 7
14 บ้านน้ำย้อย 5 1 1 7
15 บ้านห้วยไซ 4 3 4 11
16 วัดขี้เหล็ก 4 2 3 9
17 บ้านห้วยส้ม 4 2 2 8
18 ราชประชานุเคราะห์ 26 4 1 2 7
19 บ้านโป่งรู 4 1 1 6
20 ใบบุญป่าซาง 3 3 3 9
21 บ้านเหล่าป่าก๋อย 3 3 2 8
22 เทศบาลประตูลี้ 3 2 6 11
23 เทศบาล ๑ บ้านกลาง 3 2 1 6
24 วัดสันต้นธง 3 1 3 7
25 วัดหนองซิว 3 1 2 6
26 บ้านมะเขือแจ้ 3 1 1 5
27 บ้านดอยคำ 3 1 1 5
28 วัดอรัญญาราม 3 1 1 5
29 วัดสันป่าสัก 3 0 1 4
30 รพีเลิศวิทยา 2 6 1 9
31 อรพินพิทยา 2 5 4 11
32 บ้านป่าซาง 2 5 0 7
33 อนุบาลเมืองลำพูน 2 4 4 10
34 วัดบ้านม้า 2 3 0 5
35 วัดสันคะยอม 2 2 4 8
36 วัดสันทราย 2 2 1 5
37 วัดป่าสัก 2 1 2 5
38 เทศบาลสันป่ายางหน่อม 2 1 0 3
39 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ 2 1 0 3
40 บ้านเหมืองลึก 2 1 0 3
41 วัดเหมืองง่า 2 1 0 3
42 เลาหจิตรวิทยา 2 1 0 3
43 วัดศรีบังวัน 2 0 1 3
44 วัดป่าแดด 2 0 1 3
45 บ้านฮ่องกอม่วง 1 3 6 10
46 วัดทากาศ 1 2 1 4
47 วัดน้ำพุ 1 2 0 3
48 บ้านดอนตอง 1 1 2 4
49 บ้านหนองยางไคล 1 1 2 4
50 บ้านดงสารภี 1 1 1 3
51 บ้านกองงาม 1 1 1 3
52 บ้านศรีป้าน 1 1 0 2
53 บ้านจำบอน 1 1 0 2
54 วัดบ้านธิ 1 0 3 4
55 ตำบลบ้านแป้น 1 0 2 3
56 บ้านสันป่าเหียง 1 0 2 3
57 บ้านเเม่เมย 1 0 2 3
58 บ้านร้องเรือ 1 0 1 2
59 วัดบ้านเหล่า 1 0 1 2
60 วัดหนองสมณะ 1 0 1 2
61 บ้านทาป่าสัก 1 0 1 2
62 ธนรัตน์วิทยา 1 0 1 2
63 วัดชัยสถาน 1 0 1 2
64 บ้านผาตั้ง 1 0 0 1
65 บ้านเเพะยันต์ดอยเเช่ 1 0 0 1
66 วัดบ้านแจ่ม 1 0 0 1
67 บ้านโทกน้ำกัด 1 0 0 1
68 เชตวันหนองหมู 1 0 0 1
69 บ้านดอยแก้ว 1 0 0 1
70 บ้านหนองดู่ 1 0 0 1
71 วัดศรีดอนชัย 1 0 0 1
72 บ้านป่าตาล 1 0 0 1
73 เทศบาลจามเทวี 1 0 0 1
74 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง 1 0 0 1
75 วัดบ้านเรือน 0 2 3 5
76 วัดนครเจดีย์ 0 2 2 4
77 บ้านศรีย้อย 0 2 0 2
78 บ้านทาป่าเปา 0 2 0 2
79 วัดหนองหล่ม 0 2 0 2
80 วัดกู่เส้า 0 1 0 1
81 ธรรมสาธิตศึกษา 0 1 0 1
82 บ้านหนองบัว 0 1 0 1
83 วัดทุ่งยาว 0 1 0 1
84 บ้านต้นผึ้ง 0 1 0 1
85 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 0 1 0 1
86 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านเเม่สะเเงะ 0 1 0 1
87 มงคลวิทยา 0 1 0 1
88 วัดฮ่องกอก 0 1 0 1
89 บ้านหล่ายทา 0 1 0 1
90 บ้านล้องหนองหอย 0 0 2 2
91 เทศบาลตำบลบ้านธิ 0 0 1 1
92 บ้านฉางข้าวน้อย 0 0 1 1
93 วัดห้วยม้าโก้ง 0 0 1 1
94 บ้านสะปุ๋ง 0 0 1 1
95 วัดบ้านดอน 0 0 1 1
96 บ้านศรีสุพรรณ 0 0 0 0
97 บ้านป่าเส้า 0 0 0 0
98 วัดต้นโชค 0 0 0 0
99 อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น 0 0 0 0
100 บ้านทาปลาดุก 0 0 0 0
101 บ้างปงเเม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 0 0 0 0
102 บ้านศาลาแม่ทา 0 0 0 0
103 วัดป่ายาง 0 0 0 0
104 เทศบาลสันป่ายางหลวง 0 0 0 0
105 วัดช้างค้ำ 0 0 0 0
รวม 203 161 142 506

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โทร.053 003 551 ต่อ 122,123Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]