แผนผังสถานที่แข่งขันฯ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน
กดตามลิ้งค์ https://bit.ly/2mRmYii
วันพุธ ที่ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 17:00 น.