ประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านศรีย้อย
- การแข่งขันวันที่ 9 ตุลาคม 2562   
- การแข่งขันวันที่ 10 ตุลาคม 2562 
วันจันทร์ ที่ 07 ตุลาคม 2562 เวลา 15:59 น.