ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ไฟล์แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
วันจันทร์ ที่ 07 ตุลาคม 2562 เวลา 16:16 น.