แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่เป็นตัวแทนนำนักเรียนเข้าแข่งขันกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ดังนี้
1. สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนรพีเลิศวิทยา ซึ่งเป็นสถานที่แข่งขันฯ เป็น windows10 64bit office 2013
2. ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันฯ จัดเตรียมอุปกรณ์ไปเอง ได้แก่ ไมค์ หูฟัง
วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 14:29 น.