แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่เป็นตัวแทนนำนักเรียนเข้าแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
รายการที่ 14 - 15 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ชั้น ป.4 - ป.6 และ ม.1 - ม.3 ขอให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน จัดเตรียมกระดานคำคม มาเอง
วันอังคาร ที่ 01 ตุลาคม 2562 เวลา 09:01 น.