ประกาศ สพฐ. การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สามารถดาวน์โหลดได้ที่  https://www.sillapa.net/home/
วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 10:34 น.