สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปางมะผ้า 10 7 8 25 26 19 4 4 49
2 อนุบาลปาย (เวียงใต้) 8 5 3 16 23 10 1 2 34
3 บ้านถ้ำลอด 8 4 8 20 23 3 0 1 26
4 บ้านในสอย 7 4 3 14 14 3 1 1 18
5 ชุมชนต่อแพวิทยา 7 2 2 11 16 0 1 2 17
6 ไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 6 6 4 16 21 4 0 1 25
7 สิริอัมพร 6 3 1 10 15 4 1 0 20
8 บ้านเมืองแปง 6 1 11 18 20 7 7 1 34
9 บ้านวนาหลวง 6 1 2 9 6 5 0 1 11
10 บ้านรักไทย 5 4 1 10 10 4 1 1 15
11 อนุบาลบรรณวิทย์ 5 3 2 10 8 2 1 1 11
12 บ้านป่าลาน 3 7 3 13 14 8 1 4 23
13 ร่มเกล้าปางตอง 3 6 1 10 8 2 2 1 12
14 อบจ.บ้านจองคำ 3 4 3 10 14 3 2 2 19
15 บ้านแม่ละนา 3 4 2 9 13 3 0 4 16
16 อนุบาลแม่ฮ่องสอน 3 4 2 9 11 2 5 0 18
17 ชุมชนบ้านผาบ่อง 3 3 3 9 16 7 1 1 24
18 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ 3 3 2 8 10 3 1 0 14
19 บ้านปางตอง 3 2 5 10 13 3 1 3 17
20 ขุนยวม 3 2 4 9 13 4 1 4 18
21 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 3 2 3 8 12 2 1 1 15
22 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 3 2 1 6 10 4 2 3 16
23 บ้านทุ่งยาว 3 1 2 6 11 6 1 1 18
24 บ้านโป่งสา 3 1 2 6 9 6 2 1 17
25 บ้านห้วยเฮี้ยะ 3 0 2 5 11 1 1 1 13
26 พุทธเกษตร 3 0 0 3 3 0 1 0 4
27 บ้านห้วยผา 2 3 0 5 5 5 0 0 10
28 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 2 2 1 5 6 2 4 2 12
29 บ้านหนองแห้ง 2 1 3 6 9 3 3 3 15
30 อนุบาลขุนยวม 2 1 2 5 4 4 2 0 10
31 บ้านแม่เหมืองหลวง 2 1 0 3 7 1 1 3 9
32 บ้านห้วยผึ้ง 2 0 1 3 3 2 0 0 5
33 บ้านห้วยมะเขือส้ม 2 0 0 2 2 2 2 0 6
34 บ้านแม่จ๋า 2 0 0 2 2 2 1 1 5
35 บ้านปางคาม 1 5 3 9 10 4 3 3 17
36 บ้านแม่ปิง 1 5 1 7 9 2 3 1 14
37 ชุมชนบ้านเมืองปอน 1 4 2 7 8 6 0 6 14
38 บ้านเวียงเหนือ 1 2 1 4 8 3 2 2 13
39 ราชประชานุเคราะห์22 1 2 0 3 6 1 1 2 8
40 บ้านห้วยปูลิง 1 1 2 4 7 4 2 0 13
41 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล ๓ แผนกประถมศึกษา) 1 1 2 4 6 1 0 0 7
42 บ้านห้วยเสือเฒ่า 1 1 1 3 6 3 1 0 10
43 บ้านแม่นาเติง 1 1 1 3 3 0 2 0 5
44 ห้วยต้นนุ่นวิทยา 1 1 0 2 4 1 1 1 6
45 บ้านกึ้ดสามสิบ 1 1 0 2 4 1 1 0 6
46 บ้านปางแปก 1 1 0 2 4 0 0 0 4
47 บ้านแม่กิ้ 1 1 0 2 3 2 0 0 5
48 บ้านทุ่งกองมู 1 1 0 2 3 0 1 0 4
49 บ้านกลาง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
50 เทศบาลตำบลขุนยวม 1 1 0 2 2 1 0 0 3
51 บ้านยาป่าแหน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
52 เสรีวิทยา 1 0 4 5 7 4 3 1 14
53 บ้านห้วยเดื่อ 1 0 2 3 2 1 1 0 4
54 บ้านน้ำส่อม 1 0 1 2 2 1 0 1 3
55 ราชประชานุเคราะห์ 34 1 0 1 2 2 0 0 1 2
56 บ้านลุ๊กป่าก้อ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
57 บ้านนาปลาจาด 1 0 1 2 1 1 0 0 2
58 บ้านผาสำราญ 1 0 0 1 4 1 0 0 5
59 บ้านจ่าโบ่ 1 0 0 1 2 1 2 0 5
60 บ้านซอแบะ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
61 บ้านคาหาน 1 0 0 1 1 2 0 1 3
62 บ้านห้วยโป่ง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
63 บ้านน้ำปลามุง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านนาปู่ป้อม 0 3 1 4 4 4 4 0 12
65 บ้านแม่สะเป่ใต้ 0 2 1 3 4 1 0 1 5
66 บ้านแม่อูคอหลวง 0 2 1 3 3 3 1 2 7
67 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 0 2 0 2 4 0 1 0 5
68 บ้านห้วยช่างคำ 0 2 0 2 3 0 1 0 4
69 บ้านหมอแปง 0 1 2 3 5 1 2 0 8
70 บ้านแกงหอม (สาขาบ้านม้ง) 0 1 1 2 3 0 0 0 3
71 บ้านห้วยขาน 0 1 1 2 2 3 0 0 5
72 ชุมชนบ้านปางหมู 0 1 1 2 2 2 1 0 5
73 บ้านแม่สะงา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
74 บ้านท่าโป่งแดง 0 1 0 1 4 4 2 1 10
75 บ้านสบป่อง 0 1 0 1 4 1 1 0 6
76 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 0 1 0 1 2 2 1 0 5
77 บ้านน้ำฮู 0 1 0 1 2 2 0 0 4
78 บ้านขุนสาใน 0 1 0 1 2 1 5 2 8
79 บ้านน้ำฮูผาเสื่อ 0 1 0 1 2 0 2 2 4
80 บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
81 บ้านดอยผีลู 0 1 0 1 1 2 2 0 5
82 บ้านแกงหอม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านหัวแม่สุริน 0 1 0 1 0 1 3 0 4
84 บ้านแม่ลาก๊ะ 0 0 3 3 5 0 0 1 5
85 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 0 0 2 2 3 2 1 0 6
86 บ้านแม่ออ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
87 สังวาลย์วิทย์ 3 0 0 2 2 2 3 2 4 7
88 บ้านพัฒนา 0 0 1 1 4 0 1 0 5
89 บ้านคำสุข 0 0 1 1 4 0 0 0 4
90 อนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 0 0 1 1 2 1 1 0 4
91 บ้านน้ำริน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
92 บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน 0 0 1 1 0 1 0 0 1
93 ยอดดอยวิทยา 0 0 0 0 4 3 0 0 7
94 บ้านหนองเขียว 0 0 0 0 4 2 1 1 7
95 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 2 3 4 0 9
96 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 0 0 0 0 2 3 2 4 7
97 บ้านแม่โข่จู 0 0 0 0 2 2 1 0 5
98 บ้านห้วยปมฝาด 0 0 0 0 2 1 0 1 3
99 บ้านห้วยแห้ง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
100 ปางตองประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
101 บ้านนางิ้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
102 บ้านห้วยส้าน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
103 บ้านป่ายาง 0 0 0 0 1 3 2 0 6
104 บ้านท่าหินส้ม 0 0 0 0 1 2 2 0 5
105 บ้านนาป่าแปก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
106 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
107 บ้านสบแพม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
108 บ้านแก่นฟ้า 0 0 0 0 1 0 1 0 2
109 บ้านหว่าโน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 บ้านห้วยโป่งอ่อน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 บ้านแม่สุริน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 บ้านแม่แจ๊ะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 บ้านมะหินหลวง 0 0 0 0 0 3 2 0 5
115 บ้านแม่อูคอ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
116 บ้านแม่โกปี่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
117 ตชด.บำรุงที่ 60 0 0 0 0 0 2 0 0 2
118 บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
119 บ้านน้ำเพียงดิน 0 0 0 0 0 1 0 2 1
120 บ้านปางบอนวัฒนาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 บ้านห้วยปูเลย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
122 บ้านห้วยนา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
123 บ้านห้วยตอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
124 บ้านใหม่ห้วยหวาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
125 บ้านแม่หาด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
126 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 164 145 133 442 614 248 128 94 990